Y3D 21 02 10 Blog 1200x628 2 1 2020'de İnşaat Sektörünün Durumu

2020’de İnşaat Sektörünün Durumu

İnşaat sektörü dünya genelindeki diğer sektörler arasında büyük önem taşımaktadır. Dünya’nın hızla artan kentleşme eğilimi ve nüfusu inşaat sektörüne gelen talepleri arttırmıştır. 2007 yılından itibaren yapılan değerlendirmelere göre dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır; bu rakamın 2030 yılına kadar %60’a çıkması beklenmektedir. 

Artan insan talebini karşılamak için, küresel inşaat üretiminin 2060 yılına kadar 2,5 trilyon fit kare gibi şaşırtıcı bir oranda artacağı tahmin edilmektedir (Büyüklük; önümüzdeki kırk yıl boyunca her ay bir New York Şehri inşa etmek gibi oranlanabilir). 

Aynı zamanda, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklarla ilgili endişeler, inşaat firmaları üzerinde çevre dostu yapılar inşa etme ve çevresel etkilerini azaltma konusunda artan bir baskı oluşturmaktadır. 

İhtiyatlı tahminlere göre, inşaat endüstrisi dünyanın doğal kaynak çıkarımının %30’dan fazlasından ve üretilen katı atığın dörtte birinden sorumludur (Şantiyelerde kullanılan kum ve agregalar düşünüldüğünde bu sayı %50’yi aşmaktadır.). İnşa edilmiş dünya, aynı zamanda küresel emisyonlara en büyük sebeplerinden biridir: Dünya Yeşil Bina Konseyi’ne göre, binaların inşası ve işletilmesi, küresel enerji kullanımının %36’sını ve enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının ise %39’unu oluşturmaktadır. 

image 2 2020'de İnşaat Sektörünün Durumu

Bu durum, inşaat sektörünü zor bir duruma sokmaktadır: Dünya kaynaklarını tüketmeye devam ettikçe ve yüksek performanslı yeşil binalar için talep arttıkça, sektör hızla yükselen bina ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalacaktır.

Yapılı çevre, dünyanın çevresel sağlığında çok önemli bir rol oynadığından, yeşil inşaat girişimleri küresel sürdürülebilirliği iyileştirme çabalarını önemli ölçüde artırabilmektedir. İleri görüşlü inşaatçılar için bu zorluklar fırsata dönüşmektedir. Sürdürülebilir inşaat uygulamalarının maliyet veya zaman yükünden ziyade değer iyileştirmeleri olarak görülmesi gerekmektedir. Çünkü akıllı yollarla uygulandığında, bu uygulamalar hem çevreye hem de sonuca fayda sağlayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat