CTA BCF NEDIR 1200x628 1 1 BCF Nedir?

BCF Nedir?

BCF (Açık BIM İşbirliği Formatı), kullanılan yazılımlardan bağımsız olarak bireyler arasında bilgi alışverişi ve model bakış açılarını oluşturmak için kullanılan bir şemadır. BCF genellikle model incelemeleri sırasında keşfedilen sorunları vurgulamak için kullanılmaktadır. Bu şema, Model Bileşenleri ile bağlantılı yorum ve görüntü alışverişine izin vermektedir.

BCF’in IFC’den farkı ise; IFC BIM projelerinde model ve veri transferini sağlarken, BCF sorun ve iletişim transferini sağlamaktadır.

BCF kullanılmadığı zaman pek çok problem ile karşılaşılabilmektedir. Durum Türkiye şartlarında değerlendirilecek olursa, paydaşlar ile veri paylaşımları için belirli kurallar bulunmamaktadır. Sorunlar telefon, mesaj ve e-posta gibi yöntemlerle aktarılmaktadır. Bu süreçlerde de projenin farklı versiyon ve revizyonlarının oluşması muhtemeldir. Diğer bir problem de büyük BIM dosyalarının transfer edilmesi sürecidir. BCF kamera açılarının ve bileşen tanımlayıcılarının transferini de sağladığı için, sorunların transferi için gigabaytlarca verinin transferi yerine megabaytlarla ifade edilecek veri transfer edilebilmektedir. Bu imkanlar dahilinde süreç içerisindeki verim artmakta ve süreci hızlanmaktadır.

Ayrıca BCF sayesinde problemlere sorumlu kişi, tarih gibi bilgiler de atanabilmekte ve süreç takibi yapılabilmektedir. Oluşturulan tüm bilgiler proje sonrasında, yani gelecekteki iş kararlarınızda da size referans olacaktır.

Master Global BIM Manager Sayın Barış CANPOLAT makalesinde BCF konusuna detaylı bir şekilde değinmektedir.
Makaleyi okumak için tıklayınız.

Uzmanlarımıza Danışın!Makalede öncelikle, BCF öncesi CAD ve BIM süreçlerinde veri paylaşımında yaşanan zorluklardan bahsedilmiştir. CAD süreçlerinde telefon, mesaj veya e-posta üzerinden yapılan veri trafiği sırasında oluşan revizyonlar, dosya kayıpları gibi sorunlarla sıklıkla karşılaşılıyorken; BIM süreçleriyle kullanılmaya başlanan Ortak Veri Ortamı (CDE) kavramı ile de her ne kadar iletişim protokolleri ve süreçler tanımlanmış olsa da çok büyük dosya boyutlarında yapılması gereken paylaşımlar sorun çıkarmakta olduğu belirtilmiştir.

ICF BCF BCF Nedir?

BCF’in tüm bu sorunları nasıl çözdüğünü maddeler ile özetleyecek olursak;

  • BCF kamera ve hedef koordinatı ile GUID (Global Unique Identifier) verisini transfer edebilmektedir. Bu sayede sadece kamera ve hedef koordinatı ile sorun hakkındaki yazışmalar transfer edileceği için yüzlerce megabaytlık BIM modeli değil, çok daha küçük BCF dosyaları transfer edilebilmektedir.
  • Proje süreçlerinizde oluşan bir sorunu çözmek için paydaşlar arasında çok fazla e-posta gönderimi yapılabilmektedir. Çok sayıda e-posta arasından ilgili yazışmanın geçmişine ulaşabilmesi ise zaman içinde zorlaşmaktadır. BCF tüm bu yazışmaları, ilgili sorunlara bağlayarak transfer ettiği için sadece sorun görüntülendiğinde problemle ilgili tüm geçmiş yorumlar da görülebilmektedir.
  • Aynı şekilde e-posta ile yürütülen süreçlerde çözülmesi için atanan sorunların takibini yürütmek oldukça zordur. Süreç içerisinde sorunun çözülüp çözülmediği, teslim süresi, atandığı kişi gibi tüm bilgiler BCF ile takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.
  • Büyük projelerde sorun belirtilirken konumu ekran görüntüsü gibi yöntemlerle bile paylaşılsa, net konumu belirlenemeyebilmektedir. BCF ile, sorunu oluşturan kişinin bakış açısı ile durum görüntülenebilmekte ve her türlü yanlış anlaşılmalar engellenebilmektedir.
  • Önemli konulardan biri de raporlamadır. E-posta ile yürütülen süreçlerde problemlerin tipleri, bunların kimlerden kaynaklandığı, sorunların ortalama çözüme ulaşma süreleri, genel olarak hangi disiplinlerin sorunları çözmekte geciktiği, revizyon taleplerinin kaynağı, proje safhası, lokasyon veya önceliklere göre sorun adetleri ve daha birçok konu ile ilgili rapor hazırlanabilmesi mümkün değildir. Ancak BCF kullanıldığında tüm bu konular güncel bir şekilde raporlanabilmekte ve iş zekâsına veri sağlanabilmektedir. Bu da bir sonraki projede kararlarımızı daha dikkatli almamızı sağlamaktadır.

Makaleden özetle, IFC BIM programları arasında model ve veri paylaşımını, BCF ise iletişim süreçlerini yönetmeyi ve sorunların paylaşımını sağlayan dosya formatları olarak tanımlanabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat