AutoCAD Architecture Araç Setinin Avantajları

Konu Başlıkları

  AutoCAD’e özel bir araç seti olarak dahil edilen Architecture araç seti, mimarlar için yazılım tabanlı tasarım ve dokümantasyon üretkenliği oluşturmak için özel olarak oluşturulmuştur. Amaca yönelik mimari tasarım araçları, hataları ortadan kaldırmaya ve kullanıcıya doğru bilgi sağlamaya yardımcı olarak mimari tasarım için daha fazla zaman sağlar. Bu çalışma, kullanıcıların bir binayı tasarlarken ve belgelerken temel AutoCAD yerine Architecture araç setini kullanırken deneyimleyebilecekleri üretkenlik kazanımlarını detaylandırmaktadır.

  Architecture araç seti, yaygın mimari tasarım görevlerinde AutoCAD için önemli ölçüde artırılmış üretkenlik ve zaman tasarrufu sağlar.

  ÇALIŞMA ÖZETİ 

  Autodesk tarafından tasarlanan ve bağımsız bir danışman tarafından denetlenen bu çalışma, temel AutoCAD’de inşaat belgeleri hazırlarken ortak mimari tasarım zorluklarını ve Architecture araç setini kullanarak elde edilen verimlilik kazanımlarını araştırmaktadır. Çalışmada hem temel AutoCAD hem de Architecture araç seti kullanılarak, kat planları ve kesitler çizmekten, detaylar oluşturmaya ve revizyon yapmaya kadar değişen görevlerle bir dizi tasarım belgesi yeniden oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu görülecektir ki Architecture araç seti, temel AutoCAD’de her bir görevi tamamlamak için geçen süre içinde %60 verimlilik kazancı sağlamıştır (Bu çalışma için kullanıcı uzmanlık düzeyine deneyime sahip ve eğitilmiştir).

  ÖNEMLİ BULGULAR 

  • Kat planlarının oluşturulma süresi %50 oranında azaltıldı. 
  • Mimari cephe oluşturma süresi %75 oranında azaltıldı. 
  • Detaylandırma ve programlama süresi %70’e kadar azaltıldı. 
  • Architecture araç setini kullanarak %60 genel verimlilik artışı elde edildi. 

  ÇALIŞMA 

  Bu çalışma, dokuz ortak tasarım zorluğunu araştırmaktadır ve temel AutoCAD’deki her bir görevi gerçekleştirmek için gereken zaman ve çabanın, Architecture araç seti ile doğrudan karşılaştırmasını göstermektedir. *

  Bu makaledeki performans sonuçları hem temel AutoCAD hem de Architecture araç setini kullanarak uzman düzeyinde deneyime sahip bir kullanıcı tarafından, küçük bir tek katlı köy okulunun aynı örnek AutoCAD projesi üzerinde karşılaştırmalı testler yapılarak elde edilmiştir. Görevler doğası gereği kapsamlıdır. Her bir görev için hem temel AutoCAD hem de Architecture araç setini kullanarak toplam süre, tüm durumlar için belgelenmiştir.

  Çalışma sırasında tasarım süreci için temel AutoCAD’de ihtiyaç duyulan tüm sembollerin ve başlık bloklarının belgeye yerel olduğu varsayılmıştır. Arama süresi özneldir ve metodolojiler, gerekli blokların mümkün olan en kısa sürede hızlı bir şekilde yerleştirilmesine izin verir. 

  Çalışmanın ayrıntılı açıklaması aşağıdadır. 

  1. KAT PLANLARI 

  Görev: 

  Temel AutoCAD ile çalışırken, mimar tarafından oluşturulan bir dizi inşaat dokümanı kat planları ile başlar. Bu süreç başlamadan önce, kullanılacak tüm stillerin ve sembollerin oluşturulması ve geliştirilmesi gerekir: metin stilleri, boyut stilleri, standart bloklar vb. Bunlar, duvar stilleri, kapılar, pencere sütunları ve kirişler gibi yapı nesnelerini de içerir (odaları ve bina nesnelerini tanımlamak için kullanılan etiketler gibi semboller).

  Architecture araç seti, araç paletlerine eklenen önceden tanımlanmış binlerce yapı nesnesinin büyük bir kitaplığını içerir. Bu nesneler, gerekirse bireysel projeye uyacak şekilde özelleştirilebilir. Görev, basit bir bina projesi için kat planları geliştirmektir.

  Adımlar: 

  • Bir zemin kat planı oluşturma 
  • Uygun duvarlar, kapılar ve pencereler ekleme ve iç armatürleri (mobilya) belirleme 

  Avantajlar: 

  Architecture araç seti, mimari tasarımlarınızı kurarken daha fazla üretkenlik sağlayan çok seviyeli bloklar dahil olmak üzere devasa bir mimari bileşen kütüphanesine sahiptir. Normal AutoCAD blokları yine de kullanılabilir, ancak bloklar, yapısal ızgara, duvarlar ve boyut açıklaması gibi öğelerle hizalamak için hareket ettirilmeli ve döndürülmelidir. AutoCAD DesignCenter’dan çoklu görünüm blokları (MvBlocks) eklemek, kullanıcılar planlarında kullanırsa üretkenliği de artıracaktır. Cephe görünümleri, bu blokların akıllı görünümlerini otomatik olarak seçecektir.

  XREF Karşılaştırma işlevi, yapısal ızgaraların ve duvar ana hatlarının mevcut ve yeni tasarım revizyonlarının daha kolay karşılaştırılmasına da olanak sağlar.

  2. YÜKSEKLİKLER 

  Görev: 

  Görev, mimari projenin dört ana cephesini oluşturmaktır: kuzey, güney, doğu ve batı. Architecture araç seti, 3D mimari modelinizden kolayca ve hızlı bir şekilde cepheler oluşturma olanağı sağlar. Temel AutoCAD’de bina planları yalnızca 2D çizimler olarak mevcuttur, bu nedenle herhangi bir yükseklik veya bölüm, bir çizim tahtasında olduğu gibi kat planlarından çizgiler yansıtarak oluşturulmalıdır. Tüm kapılar veya pencereler de yükseltilere ve / veya bölümlere eklenecek yeni bloklar olarak yükseklikte yeniden oluşturulmalıdır.

  Adımlar: 

  • Kat planlarından proje geometrisi (duvarlar, kapılar, pencereler) oluşturma 
  • Yükseklikte 2D bloklar oluşturma (kapılar ve pencereler) 
  • Yükseklikleri tamamlama ve gerektiğinde açıklama ekleme 

  Avantajlar: 

  Architecture araç seti, temel AutoCAD’de gerekli olacak büyük miktarda sıkıcı 2D düzenleme süresinden tasarruf sağlayabilir. Bu görev sırasında, Architecture araç setiyle hem cephelerin hem de kesitlerin otomatik olarak oluşturulması nedeniyle 3D modeli oluşturmanın, projeyi 2D’den oluşturmaya çalışmaktan çok daha faydalı olacağı açıktır.

  Architecture araç seti ayrıca, kapılar ve pencereler gibi tüm armatürlerin uygun malzemeleri kullanmasını sağlamanıza olanak tanıyan harika kataloglama araçları sağlar, çünkü tüm bu bilgiler onları kütüphaneden projeye getirdiğinizde onlarla zaten ilişkilendirilmiştir. DesignCenter’dan çoklu görünüm blokları (MvBlocks) eklemek, kullanıcılar planlarında bunları kullanırsa üretkenliği artıracaktır. Cephe görünümleri, bu blokların akıllı görünümlerini otomatik olarak seçecek ve bunlar daha sonra yükseltilere getirilebilecektir.

  3. YANSITILMIŞ TAVAN PLANLARI 

  Görev: 

  Görev, proje için yansıyan tavan planında tavan ızgaraları ve aydınlatma armatürlerinden bir düzenleme oluşturmaktır. Bunu temel AutoCAD’de yapmak için kat planları kopyalanarak ve ihtiyaç duyulmayan katmanlar ya dondurulmuş ya da kapatılmıştır. Daha sonra tavan plakalarını, tavanın çevresi (ve sonraki bölümler) çoklu çizgi komutu ile ana hatları çizilerek temsil etmek için yeni bir tarama deseni kullanılmıştır. Işık tertibatları ve armatürler dinamik bloklar ile oluşturulmuş ve tavan planına eklemek için sürükle bırak yöntemi kullanılarak yeni bir araç paletine eklenmiştir.

  Architecture araç seti, 3D modelden odalar ve alanlar oluşturmanı, otomatik olarak odalar için ana hatlar eklemenize ve bu da tavan ızgaralarının otomatik olarak oluşturulmasına olanak sağlar. Architecture araç setinin kapsamlı içerik kitaplığı, başka bir düzenleme gerekmeden DesignCenter ™ ‘dan tavan ızgaralarına sürüklenip bırakılabilen önceden çizilmiş aydınlatma armatürleri sağlamaktadır.

  Adımlar: 

  • Zemin kat tavan planını çizme 
  • Tavan planına aydınlatma armatürleri oluşturma ve ekleme 

  Avantajlar: 

  Architecture araç seti aşağıdaki avantajları sağlar: 

  • Mevcut oda ve alan anahatlarından otomatik olarak tavan ızgaraları oluşturur.
  • Önceden çizilmiş aydınlatma armatür bloklarından oluşan kapsamlı bir içerik kitaplığına sahiptir.
  • Daha fazla düzenleme gerektirmeden DesignCenter’dan aydınlatma armatürlerini otomatik olarak ekler.
  • Maliyetli hataları önler. 

  4. YAPI KESİTLERİ 

  Görev: 

  Bina kesitleri, inşaat belgelerinin önemli bir parçasıdır. Architecture araç seti, Görev 2’de bölümlerin oluşturulduğu şekilde 3D modeli kullanarak bina kesitleri oluşturabilir. Görev 2’de olduğu gibi, bina planları yalnızca temel AutoCAD’de 2D çizimler olarak mevcuttur, bu nedenle herhangi bir bina kesiti, bir çizim tahtası kullanmak gibi kat planlarından çizgiler yansıtarak oluşturulmalıdır. Ancak bu durumda, herhangi bir kapı veya pencere, cephelere yerleştirilecek ve kesitlerde kullanılabilecek bloklar olarak zaten oluşturulmuştur.

  Adımlar: 

  • Kat planlarından proje geometrisi (duvarlar, kapılar, pencereler) oluşturma 
  • Bölümde ek 2D bloklar oluşturma (varsa kapılar, pencereler ve duvarlar) 
  • Bölümleri tamamlama ve gerektiğinde ek açıklama ekleme 

  Avantajlar: 

  Architecture araç seti bu görevde büyük zaman tasarrufu sağlar çünkü: 

  • Bina kesitleri, yükseltiler için kullanılanlara benzer araçlarla otomatik olarak oluşturulabilir. 
  • Kesit işaretleri düz veya kademeli olabilir. 
  • Modeldeki konumlarının değişmesi durumunda bina kesitleri (ve cepheleri) yenilenebilir. 

  5. PAFTA DÜZENLERİ 

  Görev: 

  Architecture araç seti, temel AutoCAD ile aynı pafta seti işlevselliğini sunar, bu nedenle her iki uygulamada da proje için pafta düzenlerinin hazırlanması benzerdir. Paftalar oluşturulduktan sonra dosyalar sürüklenip bırakılarak kat planları, cepheler ve bölümler gibi bireysel proje öğelerinin görünüm pencereleri oluşturulabilir.

  Adımlar: 

  • Proje için pafta seti oluşturma 
  • Projenin perspektif görünümü ile bir proje kapak sayfası oluşturma 
  • Kat planları, tavan planları, cepheler ve bölümler için paftalar oluşturma 
  • Sayfalara uygun görünümler yerleştirme 
  • Çizim ve yazdırma için sayfa ayarları oluşturma 

  Avantajlar: 

  Architecture araç setinin avantajları: 

  • Proje modeli 3D’dir, bu nedenle, özellikle kapak sayfasındaki perspektif görünüm olmak üzere, pafta görünümleri oluşturmak için fazladan taslak oluşturmaya gerek yoktur.
  • Sayfalarda sonradan yapılan herhangi bir değişiklik yenilenebilir ve yeniden taslak oluşturma gerektirmez.
  • Ek layer seti araçları, üretkenlik kazanımı sağlar ve tabaka seti oluşturmada zamandan tasarruf sağlar.

  6. DETAYLAR 

  Görev: 

  Mimari inşaat projeleri, doğası gereği, birçok büyük ölçekli detay sayfası içerir. Genellikle, projedeki her bir ayrıntının zaman alan sayısız sayfası yerine, tek bir “tipik” ayrıntı sayfası oluşturulur. Bu görev iki duvar detayı oluşturmaktan ibarettir: köşe ve kesit.

  Adımlar: 

  • Ayrıntı görünümlerinin alınabileceği büyütülmüş bir plan görünümü oluşturma 
  • Büyütülmüş plan görünümünden ayrıntılı görünümler oluşturma 
  • Detay görünümlerini detaylandırmak ve geliştirmek için detay bileşenleri ekleme 
  • Ayrıntı sayfalarına uygun görünüm açıklamaları ekleme 

  Avantajlar: 

  Temel AutoCAD ile bölümler oluşturmak, özellikle 2D çizimlerde zaman alan bir iştir. Architecture araç seti, öncelikle 3D model ve içerik kütüphanesindeki önceden tasarlanmış çok seviyeli bloklar sayesinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

  • Detaylar, çizim bilgilerinin zaten mevcut olduğu 3D model bölümlerinden oluşturulur. 
  • İçerik kitaplığındaki bloklar, ayrıntılar için gerekli tüm grafik bilgileri sağlar. 
  • Bloklar paletindeki blok kitaplıkları, buluttaki blokları merkezileştirmek için Architecture araç setinde de kullanılabilir. 
  • Detay görünümlerini geliştirmek için detay bileşenleri eklenebilir. 

  7. ÇİZELGELER 

  Görev: 

  Tüm inşaat projelerinin programa ihtiyacı vardır. Bu, pencereler, kapılar ve diğer ilgili armatürler gibi gerekli yapı elemanlarını açıklar. Programlar, bir projenin maliyeti ve kataloglanması için gerekli bilgileri sağlar. Üretici, boyut, açıklama ve ürün maliyeti dahil edilebilir.

  Temel AutoCAD bu bilgileri özniteliklere sahip bloklarda gerektirir ve öznitelik bilgilerinin değişmesi durumunda yenileme seçeneği yoktur. Architecture araç seti içerik kitaplığı, önceden çizilmiş bloklarda bulunan bu bilgilerin çoğuna zaten sahiptir. Projede kullanılmış ve değiştirilmişse, kütüphaneden gelen bir blok, mevcut ayrıntıları göstermek için yenilenecek projedeki uygun programı tetikleyecektir.

  Adımlar: 

  • Bir kat planındaki pencere ve kapılara uygun etiketleri ekleme 
  • Etiketli pencerelerden bir pencere programı oluşturma 
  • Programı kat planına ekleme 
  • Pencerelerde yapılan tüm güncellemeler, yenilenmiş programda görünecektir. 

  Avantajlar: 

  Architecture araç setinin sağladığı zaman tasarrufu önemli düzeydedir: 

  • Planlama için gerekli bilgiler önceden çizilmiş içerik kitaplığı bloklarında zaten vardır. 
  • DesignCenter’dan çoklu görünüm blokları (MvBlocks) eklemek, kullanıcılar planlarında kullanırsa üretkenliği artıracaktır. 
  • Programlar kolayca oluşturulur ve yenilenir. 
  • Zamanlama stilleri otomatiktir, ancak temel AutoCAD’de oluşturulmaları gerekir. 

  8. OTOMATİK PROJE RAPORLARI 

  Görev: 

  Mimari projelerde her zaman değişiklikler olacaktır, bu kaçınılmazdır. Sıklıkla ortaya çıkan tipik sorunlar, kapıların ve pencerelerin konumlandırılmasındaki değişiklikler ve binanın kullanımına uyacak şekilde iç bölme duvarlarının konumlandırılmasıdır. Bu görevde, bazı pencere ve kapıların konumları değiştirildi ve müteakip proje çizimleri ve paftaları buna uyacak şekilde güncellendi. Temel AutoCAD çizimleri herhangi bir akıllı nesne içermiyordu, bu nedenle küçük değişiklikler bile önemli miktarda manuel yeniden çalışmaya neden oldu. Hareketli duvarlar, kapılar veya pencereler bitişik çizgilerin yeniden çizilmesi gerektiği anlamına geliyordu.

  Architecture araç setinde, akıllı nesneler ilişkilerini korudu ve tasarım değişiklikleri hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir, güncellemeler ayrıca otomatik olarak yükseltilere, bölümlere ve ayrıntılara yansıtılır.

  Adımlar: 

  • Kat planlarında kapıları ve pencereleri yeniden konumlandırma / değiştirme 
  • Çizimleri ve sayfaları uygun şekilde güncelleme 

  Avantajlar: 

  Gördüğünüz gibi, temel AutoCAD kullanarak bu görevin gerektirdiği en basit değişiklikleri yapmak bir saat sürüyor. Herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra çizimleri ve paftaları otomatik olarak yenileme yeteneği nedeniyle bu süre Architecture araç seti kullanılarak yarı yarıya azaltılır.

  9. KOORDİNASYON VE YAYINLAMA 

  Görev: 

  Bir mimari projenin koordinasyonu ve yayınlanması çok zaman alabilir. Mimarlar, tamamlanan çizimlerin zamanında çıkmasını, tüm belirtme çizgilerinin doğru sayfalardaki uygun çizimlere atıfta bulunmasını vb. sağlamalıdır. Daha sonra çizimler üretime gider ve en ufak bir hata bile maliyetli olabilir. Bu görev, proje çizimlerinde bazı küçük değişiklikler yapmayı, ek bilgiler eklemeyi ve bunları sayfalardaki uygun görünümlere bağlamayı içermektedir. Proje daha sonra oluşturulan mevcut pafta setinden yayınlanmaktadır.

  Adımlar: 

  • Proje çizimlerine belirtme çizgileri, düzeltmeler ve eklemeler ekleme 
  • Mevcut sayfa setini kullanarak projeyi yayınlama 

  Avantajlar: 

  Temel AutoCAD, Architecture araç setiyle aynı sayfa seti yayınlama araçlarına sahiptir. Bununla birlikte, Architecture araç setinde, yayınlama sürecini hızlandıran yerleşik başka yayınlama araçları vardır. Zaman kazanmak için çizimler, Autodesk tarafından taşınabilir bir belge formatı olarak geliştirilen bir ortam olan DWF dosyaları olarak yayınlanabilmektedir.

  Architecture araç setinden yayınlanan DWF dosyaları ayrıca projedeki yüksekliklere, kesitlere ve detaylara bağlanmak için gerekli tüm bilgileri içermektedir, bu da dosyaların alıcısının uygun belirtme çizgilerine tıklayarak referanslı görünümleri bulmasını kolaylaştırmıştır.

  TOPLAM ZAMAN TASARRUFU 

  Architecture araç seti ile, temel AutoCAD karşılaştırıldığında 2D CAD çalışma süresinden yaklaşık %60 tasarruf elde etmek mümkündür. * 

  Bu seçilen dokuz görevi temel alan Architecture araç seti, mimarlar için temel AutoCAD gibi genel amaçlı CAD uygulamalarıyla mümkün olmayan bir verimlilik düzeyi sağlar. Mimari araç seti özel olarak mimari tasarım için oluşturulduğundan, bu yazıda değinildiği üzere anında ve önemli verimlilik avantajlarını gerçekleştirebilirsiniz. 

  * Tüm performans testlerinde olduğu gibi, sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişebilir. Testleri olabildiğince adil ve objektif yapmak için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı olabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın sağlar. 

  in AutoCAD KullanımAutoCAD VerimlilikAutoCAD
  Shopping Cart
  Scroll to Top