BIM Nedir? Neden BIM? BIM’e Geçiş Rehberi

BIM‘e geçmek göz korkutucu gibi görünebilir. Bu rehber, organizasyonunuz içinde BIM‘i uygulamaya geçirmenize yardımcı olan basit bir çerçeve sunar.

BIM‘in başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi, bir şirketin iş alanında vizyondan ve liderlikten başlayan ve BIM‘i projelerinde her gün uygulayacak olan çalışanlara kadar uzanan birçok entegre bileşenin göz önünde tutulduğu dikkatli ve yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir.

Pilot projeler, ayrıntılı şekilde düşünülmüş bir BIM uygulama planının sadece bir bileşenidir. Bu rehber, BIM pilot projelerinin dağıtım planlamasında organizasyonlara yardımcı olan bir çerçeve sunmaktadır.

BIM Nedir?

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir akıllı 3D tasarım modeli sonra bu modeli koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi geliştirmelerinde yardımcı olan

BIM; mimarların, mühendislerin, yapı profesyonellerinin ve iş sahiplerinin tasarım ve yapım aşamasında projeye içeriden, daha kapsamlı bir şekilde bakabilmelerini sağlayıp daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olarak, işlerinde karşılarına çıkan birçok zorluğu hafifletebilir.

BIM’in avantajından yararlanılan bir projede, bilgi koordineli ve tutarlıdır. Projenin ömrü boyunca verimli bir ortam yaratılır.

BIM aynı zamanda planlama, maliyet tahmini ve proje kontrolünü de geliştirdiği için ekiplerin daha kolay birlikte çalışmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

BIM’in uygulamaya geçirilmesi kaçınılmaz olarak işinizin ve süreçlerinizin yanı sıra teknoloji araç setinizi de etkileyecektir. BIM’e geçtiğiniz anda organizasyonunuzun işlerinde, süreçlerinde ve teknolojisinde değişiklikler olacağının farkında olmalısınız. Böylelikle şirketinizi BIM’in sunduğu avantajlardan yararlanacak şekilde çok daha iyi bir şekilde konumlandırabilirsiniz.

bim nedir 1 1 BIM Nedir? Neden BIM? BIM'e Geçiş Rehberi
Kaynak: McGraw-Hill İnşaat, “SmartMarket Raporu: “Kuzey Amerika‘da BIM İşi Değeri”, Kasım 2012

2. Bir BIM pilot projesini uygulamaya geçirme çerçevesi

BIM uygulaması, işletmenin bütünü tarafından desteklenmelidir. Bu sadece bir BT veya Ar-Ge inisiyatifi olamaz veya tek bir proje veya disiplin düzeyinde ele alınamaz.

Ancak bu ekipler; işletmenin liderlik ekibi ve BIM uygulaması konusunda bilgili uzmanlar tarafından desteklendikleri zaman pilot projelerle BIM’i uygulamaya geçirebilir, projelerin sonuçlarını ölçebilir ve daha sonra şirket geneline ölçeklenecek faydaları görünür hale getirebilirler. Projenin büyüklüğü ne olursa olsun, tek bir disiplinde veya multidisipliner bir çalışma farketmeksizin, sizin faydalanabileceğiniz bir BIM uygulama iş akışı vardır.

Burada sunulan uygulama çerçevesi; yönetici vizyonu ve sponsorlukla başlayan, bir organizasyonun liderleri ve proje iş ekipleri tarafından yürütülen bir organizasyonel dönüşüme dayanmaktadır. Çerçeve üç temel stratejiyi esas alır. Bu stratejilerin her biri diğerlerinin performansına sıkı sıkıya bağlıdır:

bim uygulama 1 1 BIM Nedir? Neden BIM? BIM'e Geçiş Rehberi

3. BIM vizyonu

BIM’in uygulamaya geçirilmesindeki başarının temeli, yönetim ekibinin BIM hakkında kısa, öz ve iyi ifade edilmiş bir vizyonunun olmasıdır.

Bu vizyon; BIM sürecinin benimsenmesinin organizasyona kazandıracaklarına, dönüşümün temel öğelerinin neler olduğunu ve bu evrimin çeşitli aşamalarda neye benzeyeceğine genel hatlarıyla açıklık getirmelidir. Bu sadece bir vizyon beyanı değildir; BIM’in organizasyonu nereye taşıyacağının ayrıntılı açıklamasıdır.

BIM standartlarının uygulanmasına dair bu tür yayınlanmış referansları ve rehberleri ve en iyi uygulamaları kullanmak iyi bir başlangıç noktası olabilir ancak her organizasyonun koşullarına uyacak, yapılandırılmış bir yol haritası yoktur.

… veya Autodesk BIM Pilot Ek Kitabı iyi bir başlangıç noktası olabilir ancak her organizasyonun koşullarına uyacak, yapılandırılmış bir yol haritası yoktur.

BIM’in başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için organizasyonların belirli ihtiyaçlarına ve iş değerlerine değinen bir stratejisinin olması gerekir. Organizasyonun vizyonuna göre en iyi tanımlama ve yürütmenin yapılabileceğine dair rehberlik yapacak güvenilir bir danışmanla ilişkilenmek bir BIM pilotunun başarısı açısından zorunlu olabilir.

BIM’in avantajlarından gerçek anlamda fayda sağlamak için yönetim ekibinin BIM’i organizasyonun genelini kapsayan stratejik hedeflerle ilişkilendirerek konumlandırma kapasitesine sahip olması gereklidir.

Global BIM Standartları ve Rehberler

ABD

 • ABD Ulusal BIM Standardı
 • Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nin BIM Proje Yürütme Planlama Rehberi ve Şablonları
 • New York – DDC BIM Rehberleri

EMEA

 • Birleşik Krallık – BSi Standart Çerçevesi ve BS1192 Rehberi
 • Hollanda – Rgd BIM
 • Standardı Finlandiya – Akıllı İnşaat

APAC

 • Singapore – BIM Guide Version 2
aec collection thumb BIM Nedir? Neden BIM? BIM'e Geçiş Rehberi

Etkili bir BIM vizyonu oluşturmak için göz önünde tutulacaklar:

İlham verecek ve motive edecek şekilde davranın

Vizyon, organizasyonun çeşitli öğelerinin birleştirilebilmesi için geniş etki alanına sahip olmalı ve yeterince motive edici olmalıdır. Bir teknoloji uygulama denemesi olarak sunulan BIM pilot projesi, ilerlemenin sürdürülmesi için gerekli olan ivmeyi sağlamayacaktır.

Eğitim verin

Yönetim ekibinin BIM eğitimi alması ve kurumsal stratejileri belirlerken BIM’in etkilerini göz önünde tutması gerekebilir. İyi bir başlangıç yolu, BIM pilot uygulamasında daha önce başarılı olmuş güvenilir bir danışmanla ilişkilenmektir.

5N 1K’ları tanımlayın

Kim, ne, nerede, ne zaman ve neden sorularının net bir şekilde cevaplanması BIM vizyonunun gerekleri hakkında tüm ayrıntıların verilmesini sağlayacaktır. Bazı soruları cevaplamak zor olacaktır ve yönetim ekibinin riskler almasını gerektirecektir.

Başarıya giden yolda dönüm noktaları belirleyin

Aşamalı başlangıç yapma ve dönüm noktaları belirleme organizasyonun giriştiği bu büyük görevde ilk bocalamalarının üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Bu dönüm noktalarının aşılması, enerji yaratabilecek ve vizyonun son aşamasına giden yolda süreci ivmelendirebilecek kısa vadeli “başarıların” yaratılmasına neden olabilir.

4. Kararlı BIM liderliği

BIM liderlik ekibi ; organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu, istenen sonuçların ve performansın üretilmesi için BIM vizyonunun eyleme dönüştürülebilecek taktiklere çevrilmesini sağlamalıdır.

Bir organizasyonun sürekli ve sürdürülebilir değişimi yönetmesi zor olabilir ve her organizasyonun kültürüne ve kendine has özelliklerine göre şekillendirilen stratejiler gerekebilir. Bazıları şunlardır:

bim liderligi 1 1 BIM Nedir? Neden BIM? BIM'e Geçiş Rehberi
 1. Açığın kapatılması
  Yöneticilerin ve BIM liderliğinin aksiyonlarına; değerlendirmeler, eğitim ve dönüm noktalarının izlenmesi aracılığıyla değişimin doğrulanması gibi yukarıdan aşağıya doğru yaklaşımlar eşlik etmelidir.
 2. Açık ve anlaşılır iletişim
  Açık ve anlaşılır bir iletişim planı tüm ortakların BIM’e karşı sorumluluğunu gözler önüne serer, dönüşüm sürecine enerji katılmasına yardımcı olur ve teorik yönetici stratejilerinin gündelik eylem planlarına dönüştürülmesi önündeki engelleri kaldırır.
 3. Eğitim ve öğretim
  BIM teknolojisinin benimsenmesi yeni beceri setlerini ve yeni çalışma yöntemlerini gerektirir. Dolayısıyla doğru projede doğru insanların çalıştığından emin olunması için eğitime yatırım yapılması gerekir.
 4. Sözleşmeler ve yasal zorunluluklar
  BIM araçları ve bu araçlarla ilişkili süreçler, iş sahipleri ile bunların hizmet sunduğu ortakları arasında sözleşmeden kaynaklanan ilişkiyi etkileyebilir. BIM özellikli işbirliği, geleneksel yöntemlerde ciddi bir değişikliği belirtir ve proje ortaklarıyla açık bir şekilde ele alınmalıdır.
 5. Uyumluluk, denetim ve kalite kontrolü
  Proje değerlendirmeleri sayesinde BIM liderleri bir pilot projede ana ölçütleri ve BIM teknolojisinin, standartlarının ve süreçlerinin etkililiğini değerlendirebilir. BIM liderlik ekibi hataları yakalayabilir, standartları ve süreçleri geliştirebilir ve en iyi uygulamaların benzerlerini üretebilir.
 6. Measuring BIM maturity
  BIM leadership will determine key indicators to measure the organization’s progress toward the goals and milestones laid out in the vision. One useful set of measures for BIM can be BIM maturity, which measures an organization’s capability to perform BIM within the organization and on projects.
design construction software banner BIM Nedir? Neden BIM? BIM'e Geçiş Rehberi

5. BIM pilot projenize başlayın

Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra artık bir pilot proje belirleme zamanı gelir. BIM uygulamacıları kurgusal bir projeyi veya yarışma projesini tamamlamak, bir karşılaştırma yapmak için en son projelerden birini yeniden çalışmak veya bir müşteri için yepyeni bir projeye başlamak gibi risk almaya ve geçerli için üstesinden gelebilecek insan gücüne bağlıdır.

Bir pilot proje, BIM’in tasarım ve/veya yapım süreçlerini nasıl geliştirdiğini gerçekten anlamak için tüm kilit aşamalarda ölçüm içermelidir. Süreçte ortaklara sağladığı olumlu avantajlar da herhangi bir yatırım getirisi hesaplaması için belgelenmelidir. Şirketler tamamlanan BIM projesi sayısı arttıkça, projeleri daha hızlı ve iyi bir şekilde tamamladıklarını ve daha yüksek getiri elde ettiklerini fark eder.

Tıpkı çizim tahtalarından 2 boyutlu CAD’e geçiş sürecindeki gibi, BIM’e geçişte de sistemde uzmanlaşılana kadar ilk başta verimlilik de bir miktar görülebilir. Bu soruna yardımcı olması için başlangıçta kurulan pilot proje ekibinin, yeni sistemin öğrenilmesi üzerinde ters etki yapacağı için, aynı anda geleneksel 2 boyutlu CAD projelerinde ve BIM projelerinde çalışmaması önerilir.

Yeni bir projeye başlama seçeneği varsa, yeni teknolojiyi benimsemeye aday ve BIM’in kendilerine kazandıracakları hakkında fikir sahibi olan bir müşteri seçmek ideal olacaktır. BIM modelleri tesis yönetimi ve orijinal tasarım niyetinin daha net anlaşılması gibi çok sayıda yan ürün ve son kullanıcı avantajı sunar.

Değişime direnme çok temel bir insan özelliğidir ancak çalışma biçimimizde sürekli gelişme gösterme ihtiyacı da temel bir insan özelliğidir. BIM’e geçiş yönetimin, kilit konumdaki personelin ve hatta organizasyon genelinde herkesin pozitif desteğini gerektirir. Sürecin en başından itibaren hep birlikte doğru beklentiler oluşturulmalı, bir yol haritası belirlenmeli ve çalışanlar makul bir düzeyde eğitilmelidir.

Küçük adımlarla başlayıp güven oluşturduktan ve temel becerileri kazandıktan sonra BIM’e geçiş her yeni projede hızlanacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat