Dynamo Online Eğitim

Bu eğitimde katılımcıların, görsel programlama dillerine aşinalığının kazandırılması, algoritma ve süreç tasarımı konusunda kendilerini geliştirmesi, Revit üzerinden modelleme ve BIM süreçleri adına daha parametrik çözümlere ulaştırılması hedeflenmektedir.

Dynamo; Tasarım ve BIM süreçlerinizin hesaplamalı bir şekilde geliştirilmesi adına oluşturulmuş; Revit üzerinde çalışan açık kaynaklı bir görsel programlama ara yüzüdür. Yazılımın amacı sadece tasarım ve BIM süreçlerinizde yardımcı bir araç olmak değil gerektiğinde tüm olası girdiler adına çalışacak bir program elde etmektir. Bu etapta program üzerinden oluşturulacak şey bir algoritmadır ve tasarlanan çözüm size mikro veya makro süreçleri kontrol etme yetisi verecektir. Genellikle tekrar eden işlerinizde ilk etapta size süreci sistematiğe oturtma anlamında zaman kaybettirebilecek olsa da devamında müthiş bir zaman tasarrufu elde etmenizi ve insan hatalarının en aza indirilmesini sağlar.

Hedefler

Bu eğitimde katılımcıların, görsel programlama ara yüzünü öğrenip; modelleme ve veri düzenleme konusunda parametrik çözümlere gitmeleri hedeflenmektedir.

Dynamo Kursu için Gerekli Ön Bilgiler Nelerdir?

Dynamo Revit üzerinde çalışan bir ara yüz olduğu için katılımcıların Revit aracına hakim olmaları programı verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca mimari tasarım teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve 3 boyutlu algılama yeteneklerinin güçlü olması, görsel programlama ara yüzüne eğilimlerini kolaylaştırıp, öğrenme sürecini hızlandıracaktır.

Dynamo Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Dynamo eğitimine; mimarlar, bu bölümlerde okuyan ve kariyerlerini bu alanda oluşturmak isteyen öğrenciler, programlama süreçlerine aşina ve görsel programlama dillerini merak eden kişiler, mimari ve inşaat sektöründe işleri hızlandırmak ve olası problemleri algoritmik bir bakış açısıyla çözümlemek isteyen profesyoneller katılabilirler.

Dynamo Eğitiminin Kariyerinize Katkıları Nelerdir?

Dynamo eğitimi sayesinde, çizimlerinizi ve tasarım süreçlerinizi zamandan kazanarak sürdürebilir ve hayal ettiğiniz sürecinizi tasarımlarınıza özgürce yansıtabilirsiniz. Dynamo, açık kaynak bir ara yüz olması sebebiyle sizlere sınırsız bir çözüm ortamı sunmaktadır. İş yalnızca problemi belirleyip doğru yolu çizmekle sizlerin elinde devam eder. Mimari tasarım alanında özelleşmiş bir program olan Revit ile çalışan ara yüz projelendirme sürecinde sunulabilen sürdürülebilir çözümlerle, katılımcıları kendi branşlarında aranan kişiler haline getirecektir.

Kayıt Formu

Eğitim Süresi: 4 Gün x 16 Saat

Eğitim Seviyesi: Giriş Seviyesi

Katılım Sayısı: Maksimum 18 Kişi

Katılımcıların Şahsi Bilgisayarlarını Getirmeleri ve bilgisayarlarına Revit programını kurmuş olmaları talep edilmektedir.

Shopping Cart
Scroll to Top