imalatcinin yapi ve altyapi icin BIM rehberi 1200x628 1 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), binaları ve altyapı projelerini planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve yönetmek için neredeyseevrensel bir yöntemdir. Bunun iyi de bir nedeni vardır. Bir projeyi tamamlamak için mimar ve mühendislerden oluşan bir ordu gerekir ve BIM’in herkesi evrensel, her zaman güncel bir model etrafında birbirine bağlaması daha verimli iş akışlarının yolunu açar.

imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 1 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

Büyük ölçüde farklı veri biçimlerinde, farklı bilgi kaynaklarıyla ve farklı hızlarda çalıştıklarından geleneksel olarak imalatçıların bu iş akışlarıyla bağlantısı kopmuştur. Bina ve altyapı projelerinin 2B ve eşzamanlı olmayandan 3B ve yüksek işbirliğine olan evrimi, imalatçıların bu açığı kapatmaları için kapıyı açtı. Aslında, disiplinler arasında daha geniş entegrasyon ve işbirliği için her zamankinden daha fazla yer var.

BIM, imalatçıların bina ve altyapı projelerine daha anlamlı şekillerde katılmasını ve daha etkili katkılarda bulunmasını sağlar. Müşterileriniz de bunun farkına vardı. Gittikçe daha fazla mimarlık, mühendislik ve inşaat firması tedarikçilerinin BIM ekosistemine katılmasını bekliyor. Ancak ileri giden yol her zaman net değildir.

Bu kılavuzda şu konuları açıklayacağız:

  • BIM ekosisteminde müşterilerinizle işbirliği yapmanın değeri
  • Yapı ürünleri ve endüstriyel ekipman imalatçıları BIM’i nasıl kullanabilir?
  • BIM verileri nasıl oluşturulur, değiştirilir ve kullanılır?

%74 oranındaki mimari tasarım topluluğu üyesi Yapı Bilgi Modellemesini benimsedi.

NBS, 2018
imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 2 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

BIM nedir?

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), yapı ve altyapı projelerini planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve çalıştırmak için 3B modellerini kullanan bir süreçtir. ABD Ulusal Yapı Bilgi Modeli Standart Proje Komitesi tarafından “bir tesisin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital gösterimi” veya “düşünceden yıkıma kadar var olduğu şeklinde tanımlanarak, bir tesis hakkında yaşam döngüsü boyunca kararlar için güvenilir temel oluşturan bilgiye yönelik paylaşılan bir bilgi kaynağı” olarak tanımlanmaktadır.

BIM, bu özel disiplinler arasında ortak bir “dil” görevi görerek mekanik tasarımcılardan mimarlara, yapı mühendislerine ve yapı sahiplerine kadar tüm paydaşların bir proje hakkında bilgi paylaşmasını kolaylaştırır. Projenin sonunda da BIM, etkin işletme ve bakım yönetimi için güvenilir ve uyumlu bir dijital model sunar.

imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 3 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

İmalatçılar Neden BIM’e İhtiyaç Duyuyor?

BIM’in olmadığı bir dünyada, veriler telefon görüşmelerinde, e-postalarda ve paylaşılan sürücülerde farklı biçimlerde, diğer kaynaklarla uyumsuz ve bağlantısız şekilde iletilir. Bu çalışma şekli müşterilerle işbirliğini zorlaştırır, verimliliği düşürür ve genellikle ek maliyetlerle sonuçlanır.

Ancak BIM ile imalatçılar kendilerini tüm ürün yaşam döngüsü boyunca başarıya hazırlar. İhaleleri kazanma, zaman çizelgelerine ve bütçelere uyma olasılıkları daha yüksektir ve hatta proje tamamlandıktan sonra dijital modellerine ilişkin devam eden hizmetler ve bakım ile ek gelir akışları oluşturabilirler.

imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 4 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

İş Kazanın

İmal edilen yapı ürünlerinin basitleştirilmiş dijital gösterimi olan BIM nesneleri sağlamak, müşterilerinizin ürünlerinizi belirlemesini kolaylaştırarak onların işlerini kazanma olasılığınızı artırır.

Verimliliğini Artırın

İmal ve inşa edilen öğelerin sıkı bir şekilde iç içe geçtiği karmaşık projeler için BIM, tek bir merkezi veri kaynağı etrafında daha entegre bir iş akışı sağlar. Bu, tüm proje paydaşlarının sorunsuzca geliştirme süreçlerini koordine edebileceği, riskleri en aza indirebileceği ve projeyi hem bütçeyi aşmadan hem de zamanında teslim edebileceği anlamına gelir.

Daha İyi Sonuçlar Sunun

Siparişle üzerine çalışan imalatçılar ve üreticiler, müşterilerinizin BIM modellerini kullandığınızda, tesis bağlamında tasarım yapabilirsiniz; bu da daha iyi kararlar almanızı ve süreç boyunca daha az sorunla karşılaşmanızı sağlar.

Müşteri Beklentilerini Karşılayın

BIM, mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları tarafından yaygın olarak benimsenmiştir. Hatta Avrupa yapı projeleri için BIM’i zorunlu tutmaktadır. Bu, BIM’in bu dünyada faaliyet gösteren imalatçılar için gittikçe daha az isteğe bağlı hale geldiği ve hızla müşterilerin ve işbirlikçilerin beklentisi haline geldiği anlamına geliyor.

BIM’in benimsenme oranının yüksek olduğu su projeleri sektöründe, proje ekipleri BIM’i başarılı sonuçların temeli olarak görüyor. BIM’i benimsemenin sağladığı en önemli proje avantajları olarak katılımcılar, daha iyi tasarım çözümleri (%68), hataları azalttı (%57) ve kaliteyi koruma becerisini artırdı (%42) seçeneklerini belirtiyor.

The Business Value of BIM for Water Projects, SmartMarket
imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 5 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

BIM ile işbirliği müşterilerinize nasıl yardımcı olur?

Harvard Business Review Analytic Services tarafından yürütülen 2020 yılındaki bir ankette, yanıt veren Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat katılımcılarının %73’ü, yapı ürünleri imalatçılarıyla yüksek düzeyde işbirliğine dayalı bir ilişkiye sahip olmanın, projelerinin bugünkü başarısı için son derece veya çok önemli olduğunu söylemiştir. İmalatçılar BIM ekosistemine “bağlanabildiklerinde”, yükleniciler ve yapı sahipleri proje yaşam döngüsü boyunca değer kazanır. Maliyetli hataları önleyerek ve genel olarak verimliliği artırarak projeyi daha etkin bir şekilde koordine edebilirler. Proje ekosistemine daha sıkı entegrasyon sayesinde gereksinimlerine daha uygun imal edilmiş ürünlerden yararlanabilirler. Ayrıca proje tamamlandıktan sonra tesisi yönetmek için bütünsel BIM modellerini kullanabilirler. Mimarların %48’inin, BIM yeterliliğinin olmamasının bir imalat ortağı seçiminde anlaşmaya engel durum olabileceğini söylemesi şaşırtıcı değildir.

Ankete katılan mimarların neredeyse dörtte üçü, projelerinin başarısı için yüksek düzeyde iş birliğine dayalı ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.

The Future of Building Design, Harvard Business Review Analytic Services (2020)

BIM kullanım durumları

Akıllı modeller, büyük bir ticari veya endüstriyel projenin tasarım ve inşa aşamalarında çok farklı şekillerde kullanılmaktadır. Mimarlar genellikle, normalde dahili bir BIM içerik kitaplığından alınan genel bir modelle başlar. Bu model, uygun parametreler, özellikler ve zamanlama ile tasarım süreci için optimize edilmiştir. Bir başka deyişle model, tasarım ve ihale aşamasını desteklemek için yeterli ayrıntı düzeyine (LOD) sahiptir.

İhale kazanılıp inşaat başladığında fiili ürünler seçilir. Bu noktada, genel akıllı model, imalatçıya özel bir akıllı model ile değiştirilir. Genel olarak, inşaat aşaması modeli, çakışma tespiti, uzman yükleniciler arasında koordinasyon, kurulum ve bakım için daha doğru bilgileri sağlar. Akıllı model tabanlı çözümlerde ne tür ürün modelleri yeniden oluşturulabilir ve nasıl? Cevap, türüne tipine ve amacına bağlıdır.

İmalatçılar, inşaata uygun, uygun ayrıntı düzeyine (LOD) sahip akıllı modeller sunmak için tam bir 3B CAD modelini basitleştirerek başlayabilir. Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat firmasıyla ilgili olmayacak ayrıntıları çıkarırlar ve ardından bu çok daha küçük dosyadan orijinal modelin BIM tabanlı akıllı versiyonunu dışa aktarırlar.

Yapı ürünleri

İmalat işinizde binalara giren ürünler yaratılıyorsa, BIM içeriği oluşturmak, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat müşterilerinin tasarım yaparken ürünlerinizi seçmelerine ve belirlemelerine yardımcı olur. Bazı en iyi uygulamalar şöyledir:

  • Ürününüzün çeşitleri yoksa akıllı modeli yerel olarak Revit’te oluşturun.
  • Önceden belirlenmiş çeşitleri olan bir katalog ürünü sunuyorsanız, müşterilerin ihtiyaçları olan yapılandırmayı belirlemelerine olanak tanıyan bir Revit Tipi Katalog oluşturun.
  • Siparişe göre yapılandırılmış veya siparişe göre tasarlanmış ürünler sunuyorsanız, BIM içeriğini MCAD (mekanik bilgisayar destekli tasarım) modellerinden dışa aktarın.

Özel imalat

İşletmeniz özel imalat sunuyorsa, muhtemelen ürününüzü BIM verileriyle tasarlamanız gerekecektir. Birçok BIM projesinin büyük ölçeği göz önüne alındığında, tasarımınızı oluşturmak için seçici olarak yalnızca gerekli bilgilere başvurmanız gerekir.

Endüstriyel projeler

İşletmeniz tesisler, fabrikalar veya altyapı projelerine kullanılan endüstriyel sistemler sağlıyorsa, en iyi uygulama BIM projelerini dışa aktarmaktır. Endüstriyel sistemler pek çok bileşenden oluştuğundan, gerektiği kadar çok BIM öğesi kullanarak mühendislik çözümünüzü müşterilerinizin BIM projelerine aktarmak en iyisidir.

imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 6 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

Sonuç

İşlerini büyütmek için imalatçılar tedarikçiden daha fazlası olmalıdır. Sorunları çözmek, zaman çizelgelerini hızlandırmak ve bütçe içinde kalmak üzere müşteriler ve proje paydaşları ile disiplinler arası işbirliği yapan ortaklar olabilirler. BIM, bu işbirliğini sağlamakla kalmaz, proje verme ve alma engellerini ortadan kaldırarak imalatçıları güvenilir ortaklar düzeyine yükseltir.

Verilerden daha fazlasını sunabilirsiniz. Çözümlerinizdeki uzmanlığınız paha biçilemez ve şimdi bina ve altyapı projelerinin dijitalleştirilmesi, benzersiz içgörülerinizi masaya koymanız için size yeni yollar sağladı. BIM, yalnızca başka bir proje gereksinimi olmaktan fazlasıdır. Müşterilerinizin dünyasında daha sıkı entegrasyona ve daha yüksek bir role açılan kapınızdır.

imalatcinin yapi ve altyapi icin bim kilavuzu 7 İmalatçının Yapı ve Altyapı Projeleri İçin BIM Kılavuzu

Bir endüstriyel teknoloji firması, yeni bir BIM uygulama planıyla müşterileri nasıl kazanıyor?

ABB Electrification, tüm ürün portföyünü dijitalleştirerek müşterilerin ürünlerini doğrudan BIM modellerine entegre etmelerini kolaylaştırıyor. Şirketin tüm ürünlerini ve bunların veri sayfalarını içeren bir katalog oluşturdular. Bu veritabanı, artık tüm ABB ürünleri ve bunlarla ilgili ürün verileri için tek bir kaynağa erişimleri olduğundan, BIM modellerinde çalışan mimarların ve tasarımcıların iş akışlarını kolaylaştırdı. ABB Smart Building’in küresel kanal yöneticisi Emanuele Tosatti. “BIM ile ürünlerimiz artık sadece nesne olmaktan fazlası; onlar değerli bilgi taşıyıcıları” diyor. Mimarlar, ABB’nin bulut tabanlı BIM kataloğuna kolayca erişerek bir ürünün ağırlığından yaydığı ısıya kadar ihtiyaç duyacakları tüm verileri bulabilirler. Bu süreç sadece mimarlara ve tasarımcılara büyük miktarda zaman ve para tasarrufu sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda, veriler başlangıçtan itibaren kullanılabilir olduğundan ve zahmetli manuel toplama ve hesaplama ihtiyacı ortadan kalktığından tasarım hatalarını da azaltacak ve sonuçta nihai sonucu iyileştirecektir. ABB için bu, şirketin rekabetçi kalmasını sağlayarak satışların artması anlamına geldi; sonuçta BIM, gittikçe artan sayıda ülkede zorunlu hale geliyor. ABB gibi çok uluslu bir şirket, geride kalmaktan kaçınmak istiyorsa yeni BIM çözümleri geliştirmelidir.

ABB Smart Buildings’in küresel pazarlama ve satıştan sorumlu başkanı ve elektrik tesisatı teknolojisi imalatçısı ve ABB Group’un bir parçası olan Busch-Jaeger’in başkanı Adalbert Neumann, ““BIM’i, mimarlık, tasarım ve inşaat alanlarında çalışan küresel ortakların çalışmalarının verimliliğini artırmada ve bunları geleceğe hazır hale getirmede kilit bir etken olarak görüyoruz” diyor. Neumann, BIM’in dijitalleşmenin tüm değer zincirini nasıl daha verimli hale getirebileceğinin harika bir örneği olduğuna vurgu yapıyor.

Yapı Bilgi Modellemesine Adım Atarken

Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. BIM ekosisteminde işbirliğine nasıl başlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz info@yazilim3d.com.tr adresinden BIM uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat