iot blog 1200x628 1 1 IoT: Sistematik Veri, Güvenli Erişim, Maksimum Değer

IoT: Sistematik Veri, Güvenli Erişim, Maksimum Değer

Comms365 firmasının IoT ve Ürünler Başkanı Nick Sacke, IoT sensörlerinin kullanımının; akıllı şehirler, kamu kurum ve hizmetleri, hastaneler, okullar, ulaşım ağları, tarım ve diğer pek çok yerde yaygınlaşması sonucu, paydaşların bu yeni veri kaynaklarını mevcut veri platformlarına nasıl entegre edeceklerini ve bu verilerden en yüksek değeri nasıl alacaklarını tam olarak anlamaları gerektiğini belirtiyor.

İlk kez 1999 yılında “Kevin Ashton” tarafından kullanılan IoT (internet of things) yani Nesnelerin İnterneti kavramı; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirlerine bağlanıp bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bu teknoloji küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar pek çok alana uzanmaktadır. Bu ağ sistemi sonucu oluşan veriler ise big data yani büyük veri olarak nitelenmektedir. 

Tüm yaşamın şekillendirilmesi, desteklenmesi, güvenliğinin sağlanması ve optimize edilmesi için hayati bir kaynak olarak görülen IoT verilerini birçok teknoloji yorumcusu “petrol kadar değerli” bir kaynak olarak yorumlamaktadır. 

f194f56c 9f2c 4bdb a7b7 5a8e9f39108 1 IoT: Sistematik Veri, Güvenli Erişim, Maksimum Değer

IoT dağıtımlarının hız kazanmasıyla, kuruluşlar artık çok daha fazla veri yakalamaktadır. Ancak, verilerin kullanımıyla ilgili netlik gerektiren hala bir dizi soru vardır.  

  • Verilerin değeri nedir?  
  • Kurumlar, vatandaşlar ve işletmeler gibi tüm paydaşların yararına bu veriler etkin bir şekilde nasıl kullanılabilir?  
  • Ve bu verilerin maddi bir getirisi olabilir mi?  

IoT kullanımı, kuruluşların daha önce bağlanamadığı veya keşfedemediği yeni cihazlardan, ortamlardan ve süreçlerden ek veri akışları sağlar. Bu verilerin toplanmasındaki ana amaç; eldeki diğer verilerle de birleşebilen, sonrasında amaçlara göre ayrılarak paylaşılabilen ve kullanılabilen “veri gölleri” oluşturmaktır.

Yerel yönetimler gibi birçok kuruluş ve birim bu verileri hızlı bir şekilde toplayabilmektedir. Ancak bu verilerden etkin yeni bilgiler üretmek ve verilerin gerçek değerini en üst düzeye çıkarmak için verileri sistematik olarak inceleme sürecinde zorlanmaktadırlar. Çünkü verilerin daha toplanma aşamasında iken; önce kullanılabilecek şekilde ayrıştırılması ve yapılandırılması gerekir. Bu amaçla, bu verileri kullanan kişiler için yönetimsel bir sistemin şart olduğu ortadadır.

Bu sistemin kurgulanması sürecinde veri akışlarının güvenliğini sağlama en önemli konulardan biridir.  

Birçok IoT dağıtımı için, genel ve özel veri kaynaklarının bir kombinasyonunun kullanılması gerekecektir, ancak bu noktada “Veri akışları güvenli bir şekilde nasıl yönetilecek?” sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu nokta, veri ağını etkili bir şekilde bölümlere ayırabilen ve uygun trafiğe öncelik verebilen, verilerin doğru depolara ve analiz motorlarına doğru ve verimli bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan “bir ara yazılımın” gerekli olduğunu anladığımız yerdir. Ne kadar çok veri toplanırsa, zorluk o kadar artar. Yalnızca çeşitli veri kaynaklarını değil, aynı zamanda verilerin getirildiği kanalları ve toplama yöntemlerini de içeren kapsamlı bir veri stratejisi gereklidir.

Text Box

Güvenli veri trafiği açısından en önemli konulardan biri; kültürel endişelerdir.

IoT dağıtımları söz konusu olduğunda kültür, bu yapının benimsenmesinin önünde önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Örneğin; 7/24 izleme veya şirketlerin kişisel verilerimize erişmesi fikri insanları tedirgin eder. Bunun başlıca nedeni, bu verilere ne olduğu hakkındaki bilinmeyen gerçekler ve nihayetinde bu verilere kimin sahip olduğu sorusudur.

Bu konudaki iyi haber ise IoT verilerinin anonim, güvenli bir biçimde toplanması ve teslim edilmesidir. Anonim süreç bize şunu anlatmaktadır; toplanan veriler yalnızca analiz edilir ve takip edilen bir sürecin parçası olarak diğer veri kümeleriyle entegre edilir. Elde edilen veri bileşimleri ise, bir e-ticaret sitesi tarafından toplanan kişisel verilere kıyasla esas olarak genel bir resim sağlamak, eğilimleri ve değişiklikleri izlemek için kullanılır. Ayrıca; gizlilik IoT sistemi çözümünün yerleşik bir özelliğidir ve endişeleri minimum düzeye indirgemek için anonim sürecindeki veri akışı güvenliğini maksimum düzeye çıkarmak sistemin temel amacıdır.

IoT, günlük hayatımızın bir parçası olmaya devam ettikçe, büyük olasılıkla bir evrime tanıklık edeceğiz.  

Akıllı binalarda, IoT’nin enerji kullanımı gibi unsurlar üzerindeki olumlu etkisi düşünüldüğünde bu tür çalışmalar; sadece işletme safhasındaki faturaları düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevre üzerindeki etkiyi ve daha sonraki birçok zararı azaltmak açısından yeni tasarruf kararlarını beraberinde getirir. Örneğin, okul ve işe giden rota verileri bir girdi olarak kullanıldığında çıktı olarak değerlendirilen bir hava kalitesi verisi rotanın tekrar planlanmasıyla iyileştirilebilir.

BIM Today dergisinden orijinal metni okuyabilirsiniz. 

iot 58421 1 IoT: Sistematik Veri, Güvenli Erişim, Maksimum Değer

“Unutmamalıyız ki bu süreçlerde en önemli nirengi taşı verilerin kurgulanmış bir sistem içerisinde toplanmasıdır. Bu amaçla mimarlar olarak en önemli sorumluluklarımız, tasarım süreçlerimiz dahil tüm iş akışımızı sistematik hale getirmek ve tasarladığımız yapıların analitik ve ölçülebilir yapısını artırmaktır. Esasen, bu sistem BIM teknolojisinin kavramsal alt yapısı ile sunulmaktadır. Özellikle düzgün üretilmiş BIM Modelleri, verileri düzgün sınıflandırabilme özellikleri ile veri toplama konusunda son zamanlarda inşa sektörü için vazgeçilmez bir teknoloji haline gelmiştir. Ayrıca BIM sistemlerinin sunduğu standartlar içerisindeki kurallar (COBie verileri ile ilgili kurallar) da IoT altyapısı ile uyumlu bir veri silsilesi sağlamaktadır.

Bu sistemlerin kullanım sürecindeki veri altyapısı ilk etapta 3 boyutlu BIM modelleme yazılımları ile başlamaktadır. Bu süreç için Autodesk’in sunduğu temel çözüm Revit yazılımıdır. Ayrıca, elde edilen BIM verilerine istenilen her yerde ve her zaman ulaşılmasını sağlayan teknolojik altyapı çalışmaları yine Autodesk ailesinden BIM 360 ürünleri ile sağlanmaktadır. BIM 360 ürünlerinin diğer veri analiz programları ile uyumluluk çalışmaları ise gün geçtikçe hız kazanmakta ve gelişmektedir.

IOT 4 1 IoT: Sistematik Veri, Güvenli Erişim, Maksimum Değer

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat