Revit 2023 Yeniliklerini Keşfedin

Revit 2023’teki yeni özellikler altı “temel tema”nın altına sunuluyor; özellikle tasarım üretkenliği ve doküman süreçlerinizi kolaylaştıracak birçok iyileştirme ile Revit kullanımınızı çok daha verimli hale getireceksiniz.  

Revit 2023’te Tasarım Üretkenliği

3D Ölçüm Aracı

Artık 3D görüntülerde ister ortografik ister perspektif  görünüm ayarında olun istediğiniz zaman ölçü araçlarını kullanabileceksiniz.  

Çalışma Düzlemleri Arası Hızlı Geçiş

Artık modelleme işlemleri sırasında Çalışma Düzlemi iletişim kutusunu açmadan “PK” kısa yolu ile Çalışma Düzlemleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. 

Düzlem Tabanlı Birleşenler İçin Çalışma Düzlemi Desteği

Projelerinize çalışma düzlemi tabanlı bileşenleri daha hızlı yükleyip yerleştirmeniz için Place On Placement Plane seçeneklerini kullanabilirsiniz. 

Malzeme Kütüphanesindeki Yeni “Duplicate” Seçenekleri

Kütüphane içerisinde malzemelere sağ tıklayıp “Duplicate Material and Assets” seçeneği ile artık “Asset” bağımsız malzeme çoğaltabilirsiniz.  

Malzeme Dokularında Ortak Veri Desteği 

Özel doku görüntülerinizi bir Autodesk Docs klasör yoluna eşleyerek, işleme varlıklarının her kullanıcının iş istasyonunda tutarlı bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. 

Görüntü Referansı

Artık bir görüntü referansı seçerken, belirli bir görüntü için listede arama yapabilirsiniz. 

Kesit Görüntülerinde Daha Fazla Kesilebilir Nesneler

Revit’te kesit görüntüleri oluştururken, kesit düzlemi katı geometriden geçtiğinde nesneler genellikle otomatik olarak kesilir. Ancak, önceki sürümlerde birkaç Revit kategorisi kesilebilir değildi; bunlara Mobilya, Mobilya Sistemi, Kasa İşleri, Özel Ekipmanlar ve Sıhhi Tesisat Armatürleri dahildi. Revit 2023’te bu kategoriler için kesim etkinleştirildi. 

Paylaşılan iç içe aileler için geçici boyutlar 

Ardgerme Ankrajları Oluşturmak İçin Kolaylıkla Hizalanan Kuplörler

Son derece detaylı modeller ve belgeler oluşturmak için kuplörleri taşıyıcı kablo uçlarına göre döndürebilirsiniz. 

Taşıyıcı Olmayan Betonarme Bölme Duvarlar

Artık, boşlukları tanımlayan ve bölen ve kendi ağırlıkları dışında hiçbir dikey yükü desteklemeyen yapısal duvarlar oluşturmak için Yapısal Kullanım değerini taşıyıcı olmayan olarak değiştirebilirsiniz. 

Güncellenmiş AISC Shapes Databse Profilleri

AISC Shapes Database v15.0’a karşılık gelen profilleri kullanabilirsiniz. 

İngiliz İnşaat Demiri Şekilleri Güncellemesi

İngiltere için inşaat demiri şekil kitaplığına, en son BS8666:2020 standardına göre güncel detaylarla ulaşabilirsiniz. 

İnşaat Demiri İçin Uyarlanabilir Yayılım

İnşaat demirlerini Host veya yüzey referanslı serbest şekiller de dahil hizalayabilirsiniz. 

Kütüphane Tabanlı Çelik Bağlantı Elemanları Otomasyonu

Belirli bölgesel standartları desteklemek için örnek çelik bağlantı kitaplıkları eklendi. Bu bağlantı kitaplıkları özelleştirebilir ve bunları yerel veya bölgesel gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 

MEP Elemanlarında Yükseklik Parametresi İyileştirmeleri

MEP elemanlarında eğimli bileşenlerin üst ucunu, alt ucunu ve nokta yüksekliklerini etiketlemek için yükseklik tabanı seçenekleri artık Yalıtımın Üstü, Üst, Merkez Çizgisi, Alt ve Yalıtımın Altını parametre değeri olarak girebilir ve etiketleyebilirsiniz. 

MEP Eleman Tag’lerinde Elevation-Base Seçenekleri

MEP Elemanları İçin Tag Seçeneklerinde Elevation Base seçeneklerini değiştirebilirsiniz.  

İmalat Parçaları İçin Döndürme Aracı

Üretim parçalarının yönünü “Flip Controls” aracı ile kolayca yeniden yönlendirebilirsiniz.  

İmalat Parçaları İçin Yükseklik Kontrolü

Üretim parçalarının köşe noktalarında beliren yükseklik değerleri ile elemanları kontrol edebilirsiniz.  

Yeni MEP Eleman Kategorileri

Sıhhı tesisat elemanları için yeni eklenen “Plumbing Equipment” seçeneğini deneyebilir, mekanik elemanların kontrol panelleri için ise “ Mechanical Control Devices” kategorisini kullanabilirsiniz.  

MEP Birleşim Elemanları İçin Host Seçenekleri

MEP birleşimleri için “Pick New Host” seçeneği kapsamında belirli yüzey ve çalışma düzlemi tercihleri ile birleşim elemanlarını kolaylıkla konumlandırabilirsiniz.  

Nested Family’ler için Geçici Ölçü Desteği

İç içe family’lerden oluşmuş elemanlarda aktif hale getirilmiş geçici ölçüler ile elemanları kolaylıkla konumlandırabilirsiniz.   

Revit 2023’te Simülasyon ve Analiz 

Yeni Yapısal Analitik Modelleme Yaklaşımı

Otomatik olarak oluşturulan analitik modellerinizi “Level” ve “Grid” elemanları ile eşleştirerek kontrol edin. 

BIM Bağlamında Yapısal Analitik Modelleme

Analitik modeller geliştirmek için 2B ve 3B görüntülerde mevcut fiziksel geometriden yararlanın. 

Yapısal Analitik Model Otomasyonu

Seçilen fiziksel geometriden otomatik olarak yapısal bir analitik model oluşturun 

Elektrik Ön Yük Analizi

Revit elektrik ailelerini yerleştirmeden önce ön bina yüklerini tahmin edin 

Etkileşimli Güneş Çalışmaları

Gelişmiş güneş enerjisi etüdü kontrolleriyle güneş ışığının ve gölgelerin etkisini daha iyi görselleştirin 

Revit 2023’te Birlikte Çalışabilirlik 

CAD Link – Formlt Pro

Revit içerisinde CAD link ile .axm dosyalarını çalıştırabilir ve bu dosyalara “Edit in Formlt” ile açılır pencerede müdahale edilebilir.  

FormIt Pro ile Birlikte Çalışılabilirlik Geliştirmeleri

İlk olarak Revit 2022’de tanıtılan 3B Çizim özelliği, Revit’ten bir Formit oturumu başlatmanıza, Revit öğelerini bağlam geometrisi olarak FormIt’e çevirmenize ve Revit’e Gönder komutunu kullanarak herhangi bir yeni FormIt tasarım etüdünü Revit’e geri aktarmanıza olanak tanır. Revit 2023’te bu FormIt geometrisi, CAD içe aktarma yerine bağlantılı bir dosya olarak Revit’e getirilerek gidiş dönüş iş akışınızı kolaylaştırır. 

CAD Dosyası İyileştirmeleri

STL ve OBJ dosyalarını doğrudan Revit 2023’te CAD Link üzerinden bağlama özelliğiyle birlikte genişletilmiş birlikte çalışabilirlik iş akışlarını keşfedin. 

IFC Parametreleri ve Dışa Aktarma Eşleme Kutusu

Çok daha gelişmiş ve kolay düzenlenebilir IFC parametre kontrol pencerelerini keşfedin. 

Artırılmış Mesh Kapasitesi

Bu özellik ile mesh objelerinizi grafik ayarları ile daha kontrollü özelleştirin. 

DirectShape İmport

İçe aktarılan 3B şekillerin yerleşimini daha iyi kontrol edin 

Revit 2023’te Bulut ve Veri

Veri Değişimi

Veriye dayalı iş akışlarını otomatikleştirmek için bilgi alışverişlerini bağlayın 

Fabrikasyon Veri Yöneticisi (FDM)

Revit üretim süreci için FDM ile proje paydaşları arasında içeriği kolayca paylaşın ve yönetin 

Parametre Hizmeti

Parametreler Hizmetini kullanarak parametreler kütüphanenizi bulut tabanlı oluşturun ve projeler arasında daha verimli bir şekilde yönetin 

Revit Home – Bulut Modelleri Yönetimi İyileştirmesi

Revit bulut modellerini kaydederken son erişilen bulut hesaplarını hızlıca Revit Home penceresi içerisinden bulun ve modellerinize hızlıca ulaşın 

Revit 2023’te Optimizasyon

Üretken Tasarım ve Dynamo Geliştirmeleri

Yeni input tipleri, kullanıcı arabirimleri arasında daha fazla tutarlılık ve kullanımı anlaşılır metotlar ile hem Generative Design hem de Dynamo Player için gelişmiş kullanıcı deneyimi 

Revit 2023’te Dokümantasyon Verimliliği 

Zemin Görüntülerini Özelleştirebileceğiniz Yeni Çizgi Alt Kategorileri

Düz bir zemini şekil düzenleme araçlarıyla değiştirdiğinizde, yüzeyi bağımsız olarak eğimli alt bölgelere bölmek için noktalar ekleyebilir veya çizgileri ayırabilirsiniz. Revit 2023’te Zemin kategorisi, bu eğimli alt bölge sınırlarının görünürlüğünü kontrol etmenizi sağlayan yeni Folding Lines ve Split Lines alt kategorilerini içerir. 

Anahtar Listelerle Atanan Değerlerinin Korunumu

Revit 2023’de Anahtar listeler kapsamında odaya atanan değerler “none” seçeneği ile kaybolmak yerine son ayarlamadaki değerler ile korunur.  

Listelerdeki Family Parametresi İçin “Formating” Ayarı

Formating sekmesi içerisinde artık family – type ve family & type kolonları da renklendirilebilir.  

Listeleri Sayfaya Göre Filtreleme

Revit 2023, listelere yalnızca aynı sayfaya yerleştirilmiş ve o sayfada görünen proje öğelerini algılamalarını ve görüntülemelerini sağlayan yeni bir yetenek ekler. 

Liste ve Etiketlerde “Rebar Cover” Parametresi

Listede ve etiketler kapsamında çekilen parametreler içerisinde donatılara özel 4 yeni parametre (Rebar Cover / Rebar Cover – Top Face  / Rebar Cover – Bottom Face / Rebar Cover – Other Face) eklenmiştir.  

2B Görüntülerde “Displace Element” Aracı Desteği

2B görüntülerde de eleman konumlarını model bağımsız değiştirebilirsiniz.  

3B Görüntülerde Yer Değiştiren Öğe Etiketleri

Öğeyi yer değiştirmeden önce veya sonra etiketleyebilirsiniz. Önceden etiketlenmiş bir öğenin yerini değiştirirseniz, etiket öğeyle birlikte hareket eder. 

Çoklu Etiketleme Geliştirmeleri

Eklenen özel komutlarla, çoklu etiketlerin içeriğindeki elemanlardan bir veya birkaçını gizleyerek etiket görünürlüğünü tek tek kontrol edebilirsiniz. 

Etiketlenebilir Eleman Desteği

Etiket özelliği daha fazla kategoriyi destekleyecek şekilde genişletildi. Bu kategoriler, kolonlar (mimari), entourage , alınlar (fascias), oluklar (gutter), çatı altlıkları (Roof soffits), korkuluklar, üst korkuluklar, Pad’ler , rampalar ve duvar sweeps elemanları yanında model grupları ve Revit bağlantıları gibi üst kategorileri de içermektedir. 

MEP Elemanları İçin Faz İyileştirmesi

Revit 2023’de faz değişimi yaşayan elemanların birleşim detayları korunur. 

Elektrikli Ekipman İçin Devre Numarası Bilgisi

Revit 2023’te özellikler paletinde elektrikli ekipman devre numaraları gösterilmektedir. 

Kontur Etiketi Yön Etkileşimi

Kontur çizgisi etiketleri artık her durumda doğru metin yönlendirmesiyle görüntülenmektedir. 

Genel Açıklamalar ve Family’ler Arası İyileştirmeler

Revit’in önceki sürümlerinde, tavan planlarındaki genel açıklamalar, plan görüntülerinde aynı öğenin tersi yönü gösterirdi. Revit 2023’te, tavan planlarındaki genel açıklamalar, plan görüntü oryantasyonu ile eşleşmektedir. 

Filled Region İyileştirmeleri

Revit’in önceki sürümlerinde, filled region bir aile tipi parametresi tarafından yönlendiriliyordu. Bu, her dolgu deseni için ayrı aile türleri oluşturmanızı gerektiriyordu. Revit 2023, filled region için örnek parametrelerinin kullanılmasını sağlar. Bu, projenizdeki doldurulmuş bölgenin her bir örneği için dolgu desenini artık ayrı ayrı kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. 

Pafta İçerisindeki Görüntülerin Revizyonu

Revit’in önceki sürümlerinde, bir sayfadaki bir görüntüyü değiştirmek, önce mevcut yerleştirilmiş görüntüsünü silmenizi ve ardından yeni bir görüntüyü sayfaya sürükleyip bırakmanızı gerektiriyordu.Revit 2023’de, bir sayfadaki görüntüleri değiştirmeyi kolaylaştıran araçları keşfedin. 

Filtre Geliştirmeleri

Bir görüntüdeki duvar taramalarının ve duvar sınırlarının görünümünü kontrol etmek için görüntü filtrelerini kullanın. Filtreler kapsamında kullanılan yeni parametreleri keşfedin. 

PDF Dışa Aktarma Seçeneklerinde Geliştirmeler

Revit 2023, PDF dışa aktarma ve baskı çıktısı için sayfa sırasının hangi sırada olmasını istediğinizi seçme olanağı sunar. 

Sayfalardaki Görüntüler İçin Project Browser İyileştirmesi

Project Browser içerisinde artık pafta içerisinde hangi görüntünün yerleşip yerleşmediğini çok daha net bir şekilde analiz edebileceksiniz.  

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Uzmanlarımıza Danışın


Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat

Lütfen bekleyin…