fbpx
BIM Danışmanlığı Nedir? 2
BIM Danışmanlığı Nedir?
12 Şubat 2021

Sürdürülebilir İnşaat Ne Anlama Geliyor?

Sürdürülebilir İnşaat Ne Anlama Geliyor? 3

Çevre Koruma Ajansı, sürdürülebilir inşaatı, “bir binanın tasarım, inşaat, işletme, bakım, yenileme ve yıkımına kadar yaşam döngüsü boyunca çevresel açıdan sorumlu ve kaynakları verimli kullanan yapılar oluşturma ve süreçleri kullanma uygulaması” olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı özünde doğal çevrenin dayanıklılığını ve onu etkileyen uygulamaları ele almaktadır.

Sürdürülebilirlik sorunları toplum sağlığına, sosyal eşitliğe ve refah dağılımına kadar uzanır ve inşaat sektörü tüm bu alanlar üzerinde önemli etkiler yaratabilecek bir konumdadır. Bu hedefler, dünya kentleşmeye devam ettikçe daha da iç içe büyüyecek ve evrilecektir. 

Sürdürülebilir İnşaat Ne Anlama Geliyor? 4

Sürdürülebilir İnşaat Neden Önemlidir? 

Florida Üniversitesi, Powell İnşaat ve Çevre Merkezi direktörü Charles Kibert, “İklim değişikliğine bakarsanız, bence inşaat endüstrisi ve ortaya çıkan binalar sorunun %60’ıdır.” demektedir. Kibert, sürdürülebilirlik ilkelerini inşaatta uygulamaya çalışan Cross Creek Girişimi’nin kurucu ortağıdır; Yeşil Bina Girişimi yönetim kurulu üyesi; ve şu anda dördüncü baskısında olan Sürdürülebilir İnşaat: Yeşil Bina Tasarımı ve Teslimi kitabının yazarıdır. Kibert, iklim değişikliğinin önemli bir kısmının yapılı çevreyle ilişkili olduğunu söylemektedir (Örneğin; kaynak çıkarma, malzeme üretimi, binaların işletimi, binaların düzenlenme ve planlanma şekline hizmet eden ulaşım sistemleri).

Sürdürülebilir İş Uygulamalarının Etkisi 

Sürdürülebilir iş uygulamalarının kullanılması, bir inşaatçının gerçek sorumluluk kapsamını dikkate alması ile başlamaktadır. Autodesk AEC Sürdürülebilirlik Strateji Müdürü Michael Floyd “Tarihsel olarak, herhangi bir işletmeyi daha sürdürülebilir hale getirmek için bilime dayalı hedefleri düşündüğümüzde, ‘Ayak izimiz nedir? Olumlu veya olumsuz etkimiz nedir? Ve bunu, pazardaki payımıza, karbon emisyonlarına katkı payımıza göre nasıl yöneteceğiz? ”sorularını sormaktadır. ”Ancak başka bir soru da şu olacaktır: ‘Kontrol ettiğimiz şeye dayanarak sahip olabileceğimiz en büyük olumlu etki nedir?” 

Sürdürülebilir İnşaat Ne Anlama Geliyor? 5

Örneğin, inşaat şirketleri karbon ayak izlerini ölçerken kendi operasyonlarına odaklanmaya şartlandırılmaktaydı.  Ancak Floyd’a göre, ana yükleniciler genellikle en büyük karbon etkisini satın alma seçimleriyle yaratmaktadır. İklim değişikliğinin aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bir projenin somutlaşmış karbonunu daha iyi malzemeler seçerek çok daha fazla azaltabileceklerini fark etmek büyük önem taşımaktadır (Özellikle bu düşük karbonlu seçenekler, alternatifler ile hemen hemen aynı maliyete sahipse).

Sürdürülebilir İnşaat İhtiyacını Karşılamak – Bugün ve Yarın

Dünyanın sınırlı kaynakları, büyüyen bir nüfusu ve sürdürülebilir inşaat için kritik bir ihtiyacı bulunmaktadır, bu gerçekler elbette tartışılmaz. Bu ihtiyaç o kadar acil ki Birleşmiş Milletler, ekonomik büyümeyi inşa eden ve bir dizi sosyal ihtiyacı ele alan stratejiler yoluyla daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için tüm ülkeler tarafından bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UNSDG) ile değişim sorumluluğunu yönetmektedir (İklim değişikliği ve çevre koruma ile mücadele ederken eğitim, sağlık, sosyal koruma ve iş fırsatları da dahil edilmiştir.) 

Nihayetinde, sürdürülebilir inşaat tekniklerini benimsemek, inşaat şirketlerini ve müşterilerini geleceğe hazırlamaktadır. Kibert, “Gelecekte ceza riskini ortadan kaldırarak müşterinizi geleceğe hazırlamış oluyorsunuz. O zaman olacak olan şey, iklim değişikliğinin tüm etkileri yaşandığında, gezegendeki koşullar ciddi bir şekilde kötüleşecek. Kasırgalar ve diğer fırtınalar daha sık ve daha şiddetli hale gelecek ve muazzam yıkıma neden olacak. Yiyecek kaynakları etkilenecek ve çoğu deniz yaşamı türü yok olacak. Bu noktada, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin acımasız politikalar oluşturması ve iklim değişikliğine katkıda bulunanlara çok büyük cezalar vermesi muhtemeldir. Buna karşılık, düşük etkilerle çalışmayı ve düşük etkili ürünler ve binalar yapmayı öğrenen şirketler bu gelecekte başarılı olacak.” diyerek durumun önemini vurgulamıştır.

Sürdürülebilir inşaat ihtiyacına daha fazla paydaş cevap verdikçe öğrenme eğrisi kolaylaşacak ve dış süreçler en iyi uygulamalar haline gelecektir. Kibert, “Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar bunu almaya başlıyor, bu nedenle sorumlu davranan şirketler daha fazla iş yapma avantajına sahip oluyor.  Üniversiteden ayrılan genç insanlar – ileride insanların liderleri ve yöneticileri olarak işe almak istediğimiz insanlar – gurur duyabilecekleri bir şirkette olmak istiyorlar çünkü sürdürülebilirlik ve çevre koruma gibi değerleri benimseyerek doğru şeyleri yapıyorlar.”