Kıymetli Müşterilerimiz,

Yazılım 3D ekibi 17.06.2024 ile 24.06.2024 tarihleri arasında Kurban Bayramı nedeni ile bayram tatilinde olacaktır.
Tatilimiz sırasında karşılaşabileceğiniz teknik sorunlar için, yazilim3d.com.tr/destek/ bağlantısı üzerinden form doldurabilirsiniz; uzmanlarımız tatil dönüşü sizlere yardımcı olacaktır.
Sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

surdurulebilir insaat yontemlerini kesfetmek 1200x628 1 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Sürdürülebilir inşaat yöntemleri birçok notu kapsamaktadır: ürünler, uygulamalar, süreçler ve politikalar gibi. Yani sürdürülebilir inşaat yöntemleri bir projenin tasarım aşamasında başlamakta ve işletme evresine kadar devam etmektedir.  

→ Yapı Bilgi Modellemesi ve Geçiş Süreçleriyle İlgili BIM Uzmanlarımıza Danışabilirsiniz.

1. Yalın İnşaat 

Yalın inşaat, mümkün olan her yerde israfı en aza indirerek projeyi optimize etmek amacıyla tüm paydaşların birlikte çalıştığı projenin teslimi için, iş birliğine dayalı bir yaklaşımdır. 

image 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Bazı açılardan, yalın inşaat ve sürdürülebilir inşaat aynı madalyonun iki yüzüdür: Hem sürdürülebilir hem de yalın yapı, atıkları azaltarak kaynakların verimli kullanımını amaçlamaktadır. Yalın yapının hedefleri; tüm biçimleriyle (sadece malzeme değil) kısa vadeli atık azaltma ve sürdürülebilir inşaatın çevresel kaygıları daha uzun vadeli iken, her iki disiplinin de değerli kaynakları verimli kullanmasıdır. Entegre bir sistem yaklaşımı, daha sürdürülebilir sonuçlar üretirken gizli maliyet azaltımlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmektedir.  

Yalın yapı, kusurları azaltma konusunda net etkiye sahip olduğundan, malzeme israfını azaltma eğilimindedir. Ortaya çıkan varlıklar daha az kaynak kullanılarak bir araya getirilmektedir. Bu durum da inşaattan kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmektedir. Mühendislik ve inşaat şirketi BAM Ireland, İrlanda’da yedi yeni adliye binası inşa etmekle görevlendirildiğinde, projeyi zamanında tamamlamak için yalın inşaat ilkelerini kullanmıştır: Paydaşlara inşaat programlarını aktaran bir kişi yerine, bir ana yüklenici, tasarım ekibi ve alt yüklenicilerle planlama sürecini yönetmeyi tercih etmişlerdir. Her disiplin, teslimat tarihinden geriye doğru çalışarak, sorunları önlemek veya çözmek için faaliyetleri hizalayarak ortak bir plan hazırlamışlardır.  

BAM Ireland’ın dijital inşaat müdürü Michael O’Brien, “Teslimat sürecinde, sahadaki çatışmaları ve diğer sorunları önlemek için tasarımcılarımız ve tedarik zincirimiz tarafından yayınlanan bilgileri daha iyi koordine etmek istedik. Bu kapsamda yaşadığımız kazanlardan en önemlisi de sürdürülebilirlik konusu özelinde oldu.” diyerek amaç ve kazanımlarını aktarmıştır. 

2. Prefabrik, Modüler ve Endüstriyel İnşaat 

Tasarım ve inşaata üretim zihniyetinden yaklaşmak ekosistem üzerindeki baskıyı hafifletmek için çok önemlidir. ”Prefabrik Kraliçesi” olarak tanınan, Autodesk Endüstrileşmiş İnşaat Stratejisi ve Evangelizm Bölümü Başkanı Amy Marks, “Prefabrikasyon, üretim ve montaj için tasarımın kolaylaştırıcı ilkeleri dahil olmak üzere sanayileşmiş inşaat taahhüdü olmadan, dünyamızın gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi sanmıyorum” demektedir. 

image 2 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Sanayileşmiş inşaatın çevresel faydaları oldukça önemlidir. Prefabrikasyon süreçlerinin aşağıdaki gibi faydaları bulunmaktadır. 

  • Daha az doğal kaynak kullanmak 
  • Kirliliği azaltmak 
  • Malzeme kullanımını optimize etmek 

Bu koşullarda şantiyeler daha güvenli çalışma koşulları ve daha düşük operasyonel enerji sunabilmekte; şantiye dışı inşaat-imalat ise, topluluklar üzerindeki etkiyi en aza indirebilmektedir. 

Merkezi Windsor CA’da bulunan BamCore şirketi, konut ve düşük katlı ticari binaların inşa edilme şeklini sanayileştirmek için çalışmaktadır. Şirket, özel olarak tasarlanmış, içi boş duvarlı yapısal kereste sisteminin temel unsuru olarak sürdürülebilir şekilde hasat edilmiş bambuyu ve şantiyede duvar panellerini hızlı ve verimli bir şekilde kurmak için veriye dayalı dijital inşaat araçlarını kullanmaktadır. BamCore, her proje için fabrikasında özel olarak üretilmiş, tasarlanmış bambu-ahşap hibrit paneller tasarlamakta ve geliştirmektedir.  

image 1 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Ayrıca şantiyede ekip üyeleri, mobil cihazlarından projenin 3D animasyonlu modeline erişebilmektedir. BamCore, dijital bina modellerini animasyonlara dönüştüren bir uygulama oluşturmak için bir geliştiriciyle çalışmıştır. Ekip üyeleri bu animasyon sayesinde ilk panelden sonuncuya kadar tüm yapım sırasını görüntüleyebilmektedir. Prefabrikasyon ve dijital inşaat araçlarının kullanımı BamCore için daha hızlı inşa süreleri, daha az hata, daha az atık ve daha düşük maliyetle sonuçlanmıştır. Bu örnek sanayileşmiş inşaatın sürdürülebilirlik üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğinin kanıtı olarak görülmektedir. 

DfMA Süreçlerinin İnşaata Uygulanması 

DfMA veya “üretim ve montaj için tasarım”, bir dizi tasarım seçeneği ve ilkesi aracılığıyla ön üretimi mümkün kılan ve optimize eden bir tasarım metodolojisidir. DfMA süreçlerini benimsemek, prefabrikasyonu kolaylaştır. Aynı zamanda bir “proje” den “ürün” zihniyetine geçişi sağlamaktadır. Bu ürünleştirme, hem tasarım hem de yapımda atıkların azaltılmasını da sağlamaktadır. Tasarımcılar, projelerin karmaşık unsurlarına odaklanmak için daha fazla zaman harcarken, sahada daha az inşaat atığı üretilir, saha lojistiği iyileştirilir ve sahaya daha az malzeme taşınması sağlanmış olur. İnşaat malzemelerinin tahminen %25’inin çöp olması sebebiyle, DfMA aracılığıyla atıkları azaltma ve prefabrikasyonu sağlama yeteneği büyük bir yeşil potansiyele sahiptir. 

3. Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 

Sürdürülebilir yapı malzemeleri; masif ahşabın (endüstrileşmiş inşaat için neredeyse mükemmel bir malzeme) sıcak, dokunsal güzelliği, bambu yapıların heykelsi kıvrımları, yapısal sütunlar olarak bütün ağaçların çarpıcı şekillerde kullanılmaları sayesinde heyecan verici olabilmektedir.  

Kibert, “Yeşil bina proje ekipleri, ürünlerinin düşük etkili olduğunu kanıtlamaları için malzeme ve ürün tedarikçilerine baskı yapıyor. Yeşil bina hareketiyle bağlantılı bu konular etrafında yazılmış birçok standart var. Bir proje ekibiyseniz, ürünlerinizin geri dönüştürülebilir olduğunu, geri dönüştürülmüş içeriğe ve düşük etkiye sahip olduğunu göstermeniz gerekir. Daha yakın zamanlarda, ürünlerin incelenmesi çevre sorunlarının ötesine geçerek şirketlerin etkilediği sosyal sorunları da içermektedir. ” diyerek düşüncelerini belirtmektedir. 

image 4 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Kibert, iki takım malzeme standardının ivme kazandığını söylemektedir: Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) ve çok özellikli standartlar veya MAS’ler adı verilen ikinci, daha yeni bir set. EPD’ler, ürünlerin yaşam döngüsü değerlendirmeleridir. “EPD çerçevesinde, şeffaflık ruhuyla sağlanan iklim değişikliği de dahil olmak üzere beş ila altı kriter var. EPD kapsamındaki kriterlere iyi bir örnek, ürünün karbon ayak izidir. Bir karo halı için, örnek olarak, bu bilgi, karşılaştırılan markaların her biri için halı metrekare başına kilogram karbon olarak verilmektedir.” 

Öte yandan MAS’ler çok özel ürün sınıflarına yöneliktir, UL ve FM gibi standart grupları tarafından onaylanmıştır. Kibert, “Bu ürünün çevresel, ekonomik ve sosyal kriterlerin sürdürülebilirlik spektrumunda ve bu kriterler dahilinde farklı seviyelerde belirtilen gereksinimleri karşıladığını beyan eden bir standart üretmekle ilgili” diye belirtmektedir. 

Kibert, “Son zamanlarda, ürünleri için EPD üreten şirketlerin sayısında muazzam bir artış oldu” diye devam etmektedir. “Bunun nedeni, proje ekiplerinin onları istemesinin nedeni, Green Globes ve LEED gibi yeşil bina derecelendirme sistemlerinin EPD’lerin sertifikasyon için kredi kazanmasını gerektirmesidir. Bu alanda büyük ilerleme kaydedildi, ancak belirli ürünler için EPD’lerin nasıl karşılaştırılacağına dair bir yol haritası sağlayan sağlam bir karar sistemi hâlâ eksik. ” 

4. Karbon Azaltma Araçları 

Günümüz gereklilikleri sebebiyle, yapı malzemelerinin karbon emisyonlarına katkıda bulunduğu yolları ele almak için kritik bir zamanı temsil etmektedir. İşbirliğine dayalı endüstri çabaları sayesinde, açık, ücretsiz karbon azaltma ve karbon hesaplama araçları bu süreci daha şeffaf hale getirmeye başlamaktadır. 

Ancak süreç, yapı malzemesi üreticisinin kendi kendini incelemesini gerektirmektedir. Floyd; “Temelde ürünlerinin bir değerlendirmesini yaptırmaları gerekiyor. Ve sonra bu verilerin, kolayca tüketilen ve kolayca göz atılabilecek bir şekilde yayınlanması gerekir. Tedarik ekiplerinin ‘Bu basınç dayanımına ve bu kadar çökmeye ve bu kadar sertleşme süresine sahip betona ihtiyacım var’ demesini istiyorsunuz. Ve bu siteye 100 mil içinde ihtiyacım var. ‘ Ve faturaya uyan tüm ürünleri hızlı bir şekilde alabilmeleri ve bunları somutlaştırılmış karbona göre kolayca istifleyebilmeleri gerekiyor. ” diyerek durumu özetlemiştir. 

Gömülü Karbon Hesaplayıcı (EC3) 

Building Transparency (küresel inşaat şirketi Skanska, Autodesk ve diğerlerini içeren bir ortaklar konsorsiyumu tarafından desteklenmektedir) kısa süre önce yapı malzemelerinde somutlaştırılmış karbonu ortaya çıkarmak için ücretsiz, açık erişimli bir platform olan İnşaatta Yapı Hesaplayıcısı (EC3) aracını piyasaya sürmüştür. 

Üçüncü taraflarca doğrulanmış EPD’lerden veri alan EC3 aracı, mevcut malzemelerin karbon yoğunluğunu karşılaştırarak, pratisyenlerin bile hızlı, karbon açısından akıllı tedarik seçimleri yapmasına olanak sağlamaktadır. 

Floyd, “Sektör profesyonelleri bu verileri parmaklarının ucuna getirir getirmez, dönüştürücü bir sürecin kilidini açıyor. İşte bu nedenle EC3 oyunun kurallarını değiştiriyor. Orada olanı merkezileştirme konusunda harika bir iş çıkardı, üreticilerin düşük karbonlu malzeme inovasyonu ve yaşam döngüsü değerlendirmesi konusunda bir ivme yarattı çünkü ürünlerinin veri tabanında görünmesini istiyorlar. ” demektedir. Örneğin, Microsoft’un Redmond, WA’daki 500 dönümlük yeni kampüsünü inşa ederken, Skanska, maliyetleri yükseltmeden, yapılandırılmış karbonu %30 oranında azaltmayı başarmıştır. 

5. Döngüsel İnşaat 

Döngüsel inşaat ekonomisi, mümkün olduğu kadar çok kaynağı azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme niyetiyle tasarıma ve inşa etmeyi amaçlamaktadır. Tasarım modelin merkezinde yer alırken, inşaatçılar kaynak azaltma, kurtarma, geri dönüştürme, mevcut malzemeleri yeniden kullanarak, kullanılmış ve geri dönüştürülmüş malzeme-ürünleri satın alarak inşaat ve yıkım malzemelerini imha etmekten uzaklaştırabilmektedir. 

Floyd, “Döngüsellik, genel yüklenicinin rolüyle ilgilidir çünkü satın alma ile ve bu malzeme akışlarını yönettiğiniz yerde yıkmakta veya yeniden yapılandırmakta olabileceğiniz her şeyi nasıl yönettiğinizle ilgilidir. Aynı zamanda, nihai sonuca neyin girdiğini belgelemekle de ilgisi var, bu malzemeleri bir varlığın kullanım ömrü sonunda geri kazanmayı daha kolay ve daha ucuz hale getirerek bu gömülü malzemelerin gelecekteki değerini etkin bir şekilde artırıyor.” 

6. BIM ve Sürdürülebilir İnşaat 

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi ile ilişkilendirilse de, proje yaşam döngüsünün her aşamasına fayda sağlamaktadır. BIM süreçleri o kadar çok verimlilik sağlar ki, BIM’i kullanmak neredeyse her zaman bir inşaat projesinin çevresel etkisini azaltmaktadır. 

Sofistike 4D ve 5D BIM projeleri, zamanlama ve maliyet-malzeme tahminini entegre ederek, örneğin revizyon taleplerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır (Tesis yönetimini destekleyen 6D BIM’in odak noktası, enerji analizi ve modelleme yoluyla sürdürülebilirliktir.). BIM ve yaşam döngüsü değerlendirmeleri, bina elemanlarının çevresel etki değerlendirmelerini otomatikleştirmek için de entegre edilebilmektedir. 

image 3 1 Sürdürülebilir İnşaat Yöntemlerini Keşfetmek

Çin’in Tianjin kentinde bir süper gökdelen kompleksi olan 1740 fitlik Tianjin Chow Tai Fook Finans Merkezi’ni inşa eden China Construction Eighth Engineering Division Corp., Ltd. (CCEED) açısından düşünüldüğünde, bir otelin lüks iç mekanı için LEED Gold sertifikasını karşılamak amacıyla firma, sürdürülebilir bir yapı içerisinde 2.000 çeşit malzemeyi entegre etmiştir. Ekip, BIM’i kullanarak parçaları tam olarak çizimlere göre üretmek, malzeme israfını önlemek ve malzemeleri yerinde kesme ihtiyacını ortadan kaldırmak için prefabrik konstrüksiyonu kullanmıştır. 

Floyd, “Birisi BIM’i benimsemek için gerçekten yatırım yaptığında, proje daha sorunsuz çalışacak ve böylece daha az hata yapacak. Daha az atık üretebilir ve karbon etkilerini azaltabilirler. Ve bütçeyle daha fazla gelirler; şantiyeleri daha güvenli olacak. Tüm bu güzel şeyler olacak. ” diyerek BIM’in önemini vurgulamıştır. 

Yapı Bilgi Modellemesi ve Geçiş Süreçleriyle İlgili Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz


Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzmanlarımıza Danışın

Bize Ulaşın
Kapat