Autodesk Construction Cloud 1

İnşaatın Yeni Çağına Hoş Geldiniz

Autodesk Construction CloudTM, işletmenizin gelişmesine yardımcı olmak için yeni nesil teknolojiyi, şirketler ve sektör profesyonelleri arasındaki ağda yeni bir bakış açısı ile bir araya getirir.

Autodesk Construction Cloud 2

Tasarım

 • Tasarım Oluşturma
 • Tasarım İşbirliği
Autodesk Construction Cloud 3

Plan

 • BIM Koordinasyonu
 • Ekipman saydırma
 • İhale süreci
 • Nitelik
 • 3D Koordinasyon
Autodesk Construction Cloud 4

Yapı

 • Proje Yönetimi
 • Saha İşbirliği
 • Kalite ve Güvenlik
 • Maliyet Kontrolü
 • Görevlendirme
Autodesk Construction Cloud 5

İşletme

 • Tesis Bakımı
 • Varlık Yaşam Döngüsü

DATA: Modeller | Çizimler | Resimler | Özellikler | RFI’ler | Maliyet | Ekipmanlar | As-Built

TAHMİNE DAYALI ANALİTİK VE RİSK YÖNETİMİ: Tahmine Dayalı Analitik | Kalite Raporları | Risk Yönetim Stratejileri

İNŞAAT SÜREÇ AĞI: Sektörün en büyük işveren, tasarımcı, yüklenici ve esnaf ağı.

Autodesk Construction Cloud 6

TASARIMCILAR

Tüm proje ekibiyle etkili bir şekilde işbirliği yapın; proje teslimini hızlandırmak ve RFI’leri azaltmak için model güncellenirken belirli revizyonları belirleyin.

Autodesk Construction Cloud 7

YÜKLENİCİLER

Başlangıçtan itibaren doğru proje ortaklarını seçin; daha iyi teklif vermek, bütçeye, programa uymak ve kaliteli sonuçlar sunmak için proje kapsamını doğru bir şekilde planlayın.

Autodesk Construction Cloud 8

SAHİPLER

Yanlış iletişimi önlemek, siparişleri değiştirmek ve gecikmeleri programlamak ve veriye dayalı kararlar vermek için eyleme dönüştürülebilir iç görülerden yararlanın.

Autodesk Docs

Tüm proje ekipleri için proje yaşam döngüsü boyunca tek merkezli bir yönetim alanı çözümü elde edin.

Autodesk Construction Cloud 9

Autodesk BIM Collaborate Pro

Projelendirme süreçlerinizi tek merkezden, işbirliği içerisinde tamamlayın. Disiplinler üstü model incelemelerinizi ve koordinasyonunuzu otomatikleştirin.

Autodesk Construction Cloud 10

Autodesk Takeoff

Tek bir çevrimiçi çözüm ile metraj işlemlerinizi 2D ve 3D modellerden elde edin.

Autodesk Construction Cloud 11

Autodesk Build

Saha kontrol süreçlerinizi dijitalize edin. Geniş, derin ve bağlantılı bir araç seti ile proje yönetim süreçlerinizi hızlandırın.

Autodesk Construction Cloud 12

Son 1 Yıl İçerisinde

Autodesk Construction Cloud 13

Assemble

BIM verilerini koşullandırın, sorgulayın; tasarım incelemeleri, takip, tahmin ve program yönetimi dahil olmak üzere önemli iş akışlarına bağlayın.

62,000

toplam model

Autodesk Construction Cloud 14

BIM 360

Riski azaltmaya, kaliteyi artırmaya ve projeleri zamanında ve bütçeye uygun teslim etmeye yardımcı olmak için proje ekiplerini ve verileri birbirine bağlayın.

97,000

toplam proje

Autodesk Construction Cloud 15

BuildingConnected

İhaleye davet gönderin, satıcıları nitelendirin ve doğru işte doğru kurucuyu seçmek için fırsatları takip edin.

48.5 Milyon

toplam ihale daveti

Autodesk Construction Cloud 16

PlanGrid

Ekiplerin verimli bir şekilde işbirliği yapmasını ve proje dokümanlarına herhangi bir cihazdan erişmesini sağlayan basit, güçlü inşaat yazılımı.

31 Milyon

toplam proje çizimi

Autodesk Construction Cloud 17

Autodesk tüm alanı genişletiyor, mesele birden çok kaynağı birbirine bağlamak ve size çözümünüz için doğru aracı sağlamakla ilgili… Tek disiplin odağında çalışmıyoruz ve bu bizim için iyi bir şey.

Michael Murphy
Dijital İnşaat Operasyonları Müdürü, BAM Ireland